„MAZOVIA STAGE – mazowieckie spotkania z muzyką”

Szansa - Jesteśmy Razem

Zadanie pn. „MAZOVIA STAGE – mazowieckie spotkania z muzyką” to wyjątkowa inicjatywa mająca charakter integracyjny, włączający, niwelujący bariery w dostępie do kultury wśród osób z niepełnosprawnościami, a więc budująca spójność społeczną oraz odznaczająca się wysoką wartością artystyczną. Dzięki realizacji projektu pragniemy rozbudzimy zainteresowanie kulturą Mazowsza, a szczególnie muzyką – dziedziną tak bliską wszystkim niewidomym. Zaprezentujemy świat dźwięków jakiego jeszcze nie znają. Do tego świata zaprosimy również osoby pełnosprawne, gdyż muzyka jest bliska każdemu widzącym i niewidomym. Razem możemy oddać się muzycznej uczcie oraz poznać tajniki tej dziedziny, odkryć tradycje i historię Mazowsza zapisaną w nutach.

Zaproponujemy cykl 5 interesujących i angażujących spotkań z wybitnymi gośćmi, zarówno doświadczonymi muzykami, jak i młodymi artystami, którzy swoim innowacyjnym podejściem zyskują uznanie na mazowieckiej scenie muzycznej.

Zadanie publiczne pn. MAZOVIA STAGE – mazowieckie spotkania z muzyką dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Accessibility Toolbar