Mazowsze dostępne dla wszystkich! – edycja druga, Mazowsze Południowe

Szansa - Jesteśmy Razem

Raport audytorskipod redakcją Marka Kalbarczyka, Dariusza Linde, Ewy Peryt, Janusza Mirowskiego, Karoliny Kalbarczyk i Marty Szklarczuk. Powstały w celu zbadania dostępności wybranych zabytków południowego Mazowsza, ze szczególnym naciskiem na potrzeby osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Zadanie współfinansowane ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz środków własnych Fundacji Szansa dla Niewidomych.

Accessibility Toolbar