Niewidomi biznesmeni – czas na własna firmę

Szansa - Jesteśmy Razem

Tyflospecjaliści Fundacji Szansa dla Niewidomych realizują projekt szkoleń, warsztatów oraz konsultacji – „Niewidomi biznesmeni – czas na własną firmę”.


Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niewidome i słabowidzące:
– które nie mogą znaleźć pracy lub chciałyby spróbować pracować w końcu na swoim,
– które nie boją się wyzwań i myślą o założeniu własnej firmy,
– jak również te, które chciałyby się przekonać, że prowadzenie działalności gospodarczej, wcale nie musi być trudne.


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !


Naszą pomocą obejmujemy beneficjentów z 5 województw, w których działają tyflopunkty:
– lubuskiego (Zielona Góra),
– lubelskiego (Lublin),
– mazowieckiego (Warszawa),
– opolskiego (Opole),
– pomorskiego (Gdańsk).


Oferujemy kompleksowe wsparcie i pomoc w wyborze formy, rejestracji i pozyskaniu środków na prowadzenie działalności gospodarczej, dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Będziemy z Państwem od momentu zgłoszenia się do projektu, w trakcie szkoleń, aż po napisanie biznesplanu własnej działalności gospodarczej. Osiągniemy to poprzez:


Szkolenia podstawowe:
– dla grupy uczestników projektu z każdego tyflopunktu fundacja zorganizuje trzy sesje 3 -dniowych warsztatów (łącznie 72 godz.) z zakresu:
a) Planowania działalności gospodarczej: charakterystyka planowania działalności, rodzaje i zasady planowania, działalności gospodarczych
b) Sposobów pozyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej: fundusze UE, dotacje dla niepełnosprawnych, kredyty i pożyczki  
c) Marketing a planowanie działalności: analiza możliwości i zagrożeń, segmentacja rynku, wybór sposobu działania na rynku
d) Plan gospodarczy: Planowanie rzeczowe i finansowe, zasady pisania biznesplanu
e) Praca nad wizerunkiem (niewidomi muszą nawet bardziej niż widzący zadbać o higienę, kosmetykę, ubiór, dobór ubrania, ułożenie włosów, gestykulację, mimikę, a często nie zdają sobie sprawy z ich znaczenia).
f) aspekty prawne prowadzenia przez osoby niewidome i słabowidzące działalności gospodarczej w Polsce: kwestie składania podpisów, czytania dokumentów, przepisów dot. wysokości podatków i składek ZUS-owskich  KOSZTY WYŻYWIENIA, ZAKWATEROWANIA I UBEZPIECZENIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU SPOZA MIASTA BIORĄCYCH UDZIAŁ W SZKOLENIU POKRYWA FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH!

Indywidualne poradnictwo.
Uczestnicy projektu będą objęci wsparciem indywidualnym. Dla każdego beneficjenta podczas pierwszych spotkań zostanie stworzony indywidualny plan osiągnięcia sukcesu w biznesie, który będzie z pomocą konsultantów po kolei wdrażany:


a) określenie zakresu działalności, jaką w ramach swojej firmy chce prowadzić beneficjent,
b) określenie sposobu działania firmy na rynku,
c) analiza możliwości i zagrożeń, zakresu i sposobu działania firmy na rynku,
d) opracowanie biznesplanu,
e) pomoc w wyborze sposobu i zdobyciu funduszy na rozpoczęcie działalności,
f) rozpoczęcie działalności gospodarczej: rejestracja działalności krok po kroku,
g) autoprezentacja,
h) motywacja i pewność siebie: wypracowanie indywidualnych metod, które pomogą w prowadzeniu własnej działalności,
i) pomoc w radzeniu sobie ze stresem i radzenia sobie z porażkami.


Warsztaty podsumowujące. Od października do końca grudnia. Dla każdej 12 osobowej grupy fundacja zorganizuje dodatkowo jedną 3 -dniową sesję warsztatów, 24 -zajęciowych z zakresu:


a) Rozpoczęcia działalności gospodarczej: rejestracja działalności krok po kroku (4 godz.)
b) Podstawy księgowości: sposoby rozliczania się z fiskusem (4 godz.)
c) Podstaw zarządzania firmą i zasobami ludzkimi (4 godz.)
b)  Plasowania – wyróżniania własnej oferty (4 godz.)
c) Zachowań nabywców a kształtowania marketingu-fix (4 godz.)
d) Zarządzania czasem (4 godz.)

Więcej dowiedzą się Państwo w naszych tyflopunktach (dane teleadresowe dostępne w zakładce Tyflopunkty) lub lub w siedzibie Fundacji Szansa dla Niewidomych.

siedziba:   ul. Konwiktorska 9,
                00-216 Warszawa


biuro:       ul. Kameralna 1/30,
               03-406 Warszawa
tel./fax.:  +48 (22) 818 72 31

e-mail: szansa@szansadlaniewidomych.org

Projekt jest realizowany dzięki pomocy finansowej PFRON

Accessibility Toolbar