„Niewidomi są fit – warsztaty dietetyczne dla osób z dysfunkcją wzroku” – Gmina Tarnobrzeg

Szansa - Jesteśmy Razem

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Zal.-3-Logo-Miasta-Tarnobrzega.jpg

Rzeszowski oddział Fundacji Szansa dla Niewidomych realizuje projekt  „Niewidomi są fit – warsztaty dietetyczne dla osób z dysfunkcją wzroku” w okresie od 04.05.2021 do 30.11.2021 roku.

  1. Cel główny projektu:

Nadrzędnym celem realizacji zadania publicznego jest poprawa sytuacji oraz funkcjonowania osób z niepełnosprawnością wzroku będących mieszkańcami Gminy Tarnobrzeg poprzez edukację pod kątem wpływu sposobu odżywiania oraz właściwego przyrządzania posiłków na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Cel zostanie zrealizowany poprzez:

  • bezpłatne grupowe warsztaty dietetyczne,
  • przekazanie uczestnikom bezpłatnie specjalistycznego urządzenia dostosowanego do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących oraz audiobooka „Smak na koniuszkach palców”.
  • Adresaci projektu:

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby posiadającego orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku oraz mieszkających na terenie Gminy Tarnobrzeg.

  • Czas i miejsce realizacji:

Maj – listopad 2021, Koło Polskiego Związku Niewidomych w Tarnobrzegu

Rekrutacja trwa do 31.05.2021, ilość miejsc ograniczona.

  • Kontakt:

Tyflopunkt w Rzeszowie

ul. Rejtana 10 lok. 208, 35–310 Rzeszów

tel.: 695 966 544,  17 853 79 43

email: rzeszow@szansadlaniewidomych.org

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Tarnobrzeg oraz ze środków własnych Fundacji Szansa dla Niewidomych.Logo fundacjiAccessibility Toolbar