„Niewidomi są fit – warsztaty dietetyczne dla osób z dysfunkcją wzroku” – Krosno – województwo podkarpackie

Szansa - Jesteśmy Razem

Rzeszowski oddział Fundacji Szansa dla Niewidomych realizuje projekt  „Niewidomi są fit – warsztaty dietetyczne dla osób z dysfunkcją wzroku” w okresie od 17.05.2021 do 30.11.2021 roku.

Cel główny projektu:

Nadrzędnym celem realizacji zadania publicznego jest pogłębianie wiedzy i upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Miasta Krosna, w szczególności z niepełnosprawnością wzroku. Cel zostanie zrealizowany poprzez:

  • bezpłatne indywidualne warsztaty dietetyczne,
  • przekazanie uczestnikom bezpłatnie kompletu specjalistycznych urządzeń dostosowanych do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących oraz audiobooka „Smak na koniuszkach palców”,
  • przekazanie Kołu Polskiego Związku Niewidomych w Krośnie bezpłatnie publikacji w wersji brajlowskiej „Smak na koniuszkach palców” celem wypożyczenia, itp. przez mieszkańców Miasta Krosna z dysfunkcją wzroku.

Adresaci projektu:

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby posiadającego orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku oraz mieszkających na terenie Miasta Krosna.

Czas i miejsce realizacji:

Maj – listopad 2021, Koło Polskiego Związku Niewidomych w Krośnie.

Rekrutacja trwa do 16.06.2021, ilość miejsc ograniczona.

Kontakt:

Tyflopunkt w Rzeszowie

ul. Rejtana 10 lok. 208, 35–310 Rzeszów

tel.: 695 966 544,  17 853 79 43

email: rzeszow@szansadlaniewidomych.org

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miasta Krosno oraz ze środków własnych Fundacji Szansa dla Niewidomych.

Accessibility Toolbar