Nocny Festiwal Audiofilmów – REHA 2017

Szansa - Jesteśmy Razem

Popularyzujemy polską kinematografię dostępną dla osób niewidomych!

Fundacja Szansa dla Niewidomych, na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w 2017 r. realizuje projekt „Nocny Festiwal Audiofilmów – REHA FOR THE BLIND® IN POLAND 2017”.

Celem projektu jest promocja wiedzy na temat osiągnięć kinematografii i jej roli we współczesnej kulturze wśród osób z dysfunkcją wzroku. 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków własnych Fundacji zorganizujemy przegląd filmów z audiodeskrypcją podczas XV edycji międzynarodowej konferencji REHA FOR THE BLIND® IN POLAND (REHA). Wydarzenie odbędzie się w dn. 16-18.10.2017
r. w Warszawie. Konferencja REHA w 2017 r. będzie składała się z 2 części: uroczystej Gali pod hasłem „My nie widzimy nic, a wy czy widzicie nas?”, odbywającej się na warszawskim Torwarze 16 października 2017 r. oraz konferencji merytorycznej pn. „Wielkie Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Bliskich Świat Dotyku, Dźwięku i Magnigrafiki 2017” organizowanej w Pałacu Kultury i Nauki w dniach 17-18 października 2017 r. Wieczorami uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję wziąć udział w projekcjach filmów, zaś oprócz samych pokazów wydarzenie wzbogacimy o katalog opisujący prezentowane projekcje oraz o spotkanie z artystą związanym z emitowanymi filmami. Dzięki tej idei, filmy z audiodeskrypcją zajmą szczególne miejsce wśród atrakcji konferencji REHA FOR THE BLIND®. Z roku na rok, wspólne oglądanie takich filmów w gronie osób niewidomych, słabowidzących i ich bliskich cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Daje nam to wiele satysfakcji i radości, ponieważ jeszcze kilka lat temu audiodeskrybowanie nie było wcale znane. Dzięki wyświetlaniu takich filmów szerokiej publiczności, idea ta wydaje się obecnie oczywista! Dodatkowo o możliwościach odbioru kinematografii przez osoby niewidome i słabowidzące dowiedzą się również pełnosprawni uczestnicy konferencji REHA.

W ramach Nocnego Festiwalu Audiofilmów odbędą się projekcje filmów – osiągnięć polskiej kinematografii ostatnich lat. Zaprezentujemy polskie filmy z ostatnich lat, oparte na wydarzeniach historycznych i inspirowane historią Polski: Jack Strong, Generał Nil, Miasto 44. W ramach dyskusji konferencyjnych zostanie zorganizowany panel dyskusyjny, w którym wezmą udział artyści związani z wyświetlanymi filmami: Zofia Wichłacz i Marcin Dorociński.

Na pokazy audiofilmów zapraszamy wszystkich widzów, niewidomych i ich widzących przyjaciół!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Accessibility Toolbar