Nowoczesna tyflorehabilitacja szansą (…)

Szansa - Jesteśmy Razem

Tyflopunkt Fundacji Szansa dla niewidomych w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w projekcie:


pt.: „Nowoczesna tyflorehabilitacja szansą na samodzielne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku”

Zajęcia grupowe, dla wszystkich uczestników odbędą się w dniach 13-14 września w siedzibie Spółdzielni Pracy Niewidomych „SINOL” przy ul. Bażyńskiego 32 w Gdańsku.


W ramach  projektu, beneficjenci zostaną objęci wielospecjalistycznym wsparciem indywidualnym i grupowym. 

Oferujemy indywidualne warsztaty w zakresie:

  Zajęć rehabilitacyjnych nauki pisma punktowego braillea;

  Zajęć rehabilitacyjnych z zakresu orientacji przestrzennej, samodzielnego poruszania się przy wykorzystaniu białej laski i nawigacji GPS;

  Zajęć rehabilitacyjnych z zakresu nabywania umiejętności samoobsługi;

  Zajęć rehabilitacyjnych z zakresu nowoczesnych technologii wykorzystywanych w różnych aspektach życia;

Zajęcia grupowe obejmować będą:

  grupowe wsparcie podnoszące poziom motywacji, pozwalające na podejmowanie dodatkowych działań;

  Warsztaty komputerowe, dla całej grupy uczestników;

  rehabilitacja poprzez znajomość przysługujących praw, ulg i udogodnień,.

Dodatkowo beneficjenci projektu będą mieli możliwość wzięcia udziału w zawodach Strzelectwa bezwzrokowego. Na zakończenie szkolenia, zostanie wyemitowany film z audiodeskrypcją.

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie osoby z województwa Pomorskiego z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz wszystkich tych, którzy interesują się nowoczesną rehabilitacją osób z uszkodzonym wzrokiem. 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Zainteresowane osoby zapraszamy do dokonywania zgłoszeń pod nr tel.: 609-633-723, 

lub e-mailowo: justyna.rogowska@szansadlaniewidomych.org

Projekt jest finansowany ze środków Województwa Pomorskiego

Accessibility Toolbar