O Wydawnictwie Trzecie Oko

Szansa - Jesteśmy Razem

Kilka słów o wydawnictwie

W roku 1992 powstaje fundacja – pierwotnie Unia Pomocy Niepełnosprawnym SZANSA, która po pewnym czasie zmienia nazwę na Fundacja Szansa dla Niewidomych. Już w pierwszym roku wydaje prekursorskie publikacje i tworzy czasopismo Help. W tamtym czasie wydawnictwo było po prostu całą organizacją. Nie odróżnialiśmy wtedy działań wydawniczych od innych, uważając je za spójny zbiór celów rehabilitacyjnych. Co wyróżniało nas od innych instytucji? Przy każdej okazji zwracaliśmy uwagę na szanse, które tworzy innowacyjna technologia. Nieszczególnie interesowaliśmy się tymi elementami procesu rehabilitacji, które były znane znacznie wcześniej oraz realizowane przez inne organizacje. Wdrażaliśmy wszystko, co nowe. O ile wcześniej brakowało technicznych możliwości usprawniania, wraz z rozwojem IT nasze środowisko uzyskało dostęp do informacji na niespotykaną kiedyś skalę. Chłonęliśmy wiadomości przychodzące do nas przede wszystkim z Zachodu i propagowaliśmy je w Polsce. W roku 1989 komputery zaczęły mówić. Niedługo potem można było czytać tekst wyświetlony na ekranie w brajlu. Pojawiły się specjalne urządzenia, które udostępniały treści niewidomym i słabowidzącym. Była to wielka rewolucja w tej dziedzinie, Fundacja obrała więc za swój cel informowanie o nowych możliwościach. Dziedzinę tę nazwaliśmy nowoczesną rehabilitacją, a za jej popularyzowanie odpowiadał właśnie dział wydawniczy. Magazyn Help był wypełniony informacjami jak można wykorzystywać wynalazki elektroniczne i oprogramowanie dla wyrównywania życiowych szans i możliwości naszych podopiecznych. Niedługo potem kolejne wiadomości znalazły się w wydawanych przez nas poradnikach i książkach. Fundacja może pochwalić się niemal setką publikacji i niemal setką numerów Helpa. Przyszedł czas na uhonorowanie tej działalności przyznaniem jej odrębnej tożsamości w formie Wydawnictwa Trzecie Oko.

Accessibility Toolbar