„Obrazy widziane trzecim okiem” dostępne dla mieszkańców Gdańska

Szansa - Jesteśmy Razem

Czy można widzieć nie widząc? Okazuje się, że w świecie dotyku i dźwięku, w którym żyją osoby niewidome, nie brak fascynujących obrazów. Przekonuje o tym Marek Kalbarczyk w książce pt. „Obrazy widziane trzecim okiem”

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawą publikacją, która dotyczy problematyki związanej z niepełnosprawnością wzroku. Książka dostępna jest dla osób niewidomych w wersji brajlowskiej wzbogaconej o album tyflograficzny, a dla widzących w wersji tradycyjnej czarnodrukowej.

Zachęcamy do lektury!

Kontakt:

info@szansadlaniewidomych.org

Tyflopunkt w Gdańsku

ul. Jana Uphagena 27 lok. 704

80-237 Gdańsk

Tel. kom: 881 946 501

Tel.: 58 345 21 88

Publikację pod tytułem „Obrazy widziane trzecim okiem” autorstwa Marka Kalbarczyka adresujemy do czytelników niewidomych, słabowidzących i ich bliskich oraz wszystkich zainteresowanych światem i życiem osób niewidomych.

Autor jest czołowym twórcą piszącym o tej tematyce. Mówi o trudnych rzeczach w sposób dostępny, zrozumiały i empatyczny. Sam jest osobą niewidomą. Za swoje książki i działalność otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń. Publikacja zawiera wyjaśnienia poszczególnych aspektów związanych z egzystencją tych osób – jak to jest nie widzieć lub widzieć niewiele, a także być osobą blisko związaną z naszym środowiskiem: być matką, ojcem, rodzeństwem, przyjaciółmi, nauczycielami, urzędnikami, mającymi do czynienia z osobami niepełnosprawnymi. Według autora, życie jest o wiele ciekawsze i piękniejsze, niż suma wszelkich utrudnień związanych z niepełnosprawnością. Właśnie taki przekaz jest najważniejszy dla naszego środowiska.

Zadanie pn. „Obrazy widziane trzecim okiem” dostępne dla mieszkańców Gdańska” jest współfinansowane z przekazanych przez Miasto Gdańsk środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Accessibility Toolbar