„Podkarpackie zamki otwarte dla turysty z dysfunkcją wzroku”

Szansa - Jesteśmy Razem

Rzeszowski oddział Fundacji Szansa dla Niewidomych realizuje projekt  „Podkarpackie zamki otwarte dla turysty z dysfunkcją wzroku” w okresie od 19.07.2021 do 29.10.2021 roku.

Cel główny projektu:

Nadrzędnym celem projektu jest tworzenie warunków do rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie działalności na rzecz dostępu osób niepełnosprawnych do atrakcji turystyczno-kulturalnych województwa podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzących. Cel zostanie osiągnięty poprzez:

  • wydanie publikacji pn. „Podkarpackie zamki na wyciągnięcie ręki. Przewodnik turystyczny dla osób niewidomych i słabowidzących.”

Jest to publikacja zawierająca opisy najciekawszych i wyjątkowych podkarpackich zamków oraz mapę województwa podkarpackiego z zaznaczonymi zamkami wraz z legendą. Publikacja wykonana w nowoczesnej i zarazem specjalistycznej technice druku transparentnego, czyli połączenia powiększonego czarnodruku oraz pisma brajlowskiego. Uzupełnieniem informacji są tyflografiki, czyli wypukłe obrazki, które osobom niewidomym i słabowidzącym pozwolą poprzez dotyk zapoznać się z najważniejszymi zamkami województwa podkarpackiego (m.in. Zamek w Krasiczynie, Kazimierzowski w Przemyślu, w Łańcucie, Tarnowskich w Tarnobrzegu, w Baranowie Sandomierskim, itp.) oraz mapa województwa podkarpackiego z położeniem zamków waz z legendą. Łącznie każda publikacja będzie zawierała  11 rycin/tyflografik, w tym 10 przedstawiających najważniejsze podkarpackie zamki oraz mapę województwa podkarpackiego z położeniem zamków.

Tekst publikacji „Podkarpackie zamki na wyciągnięcie ręki. Przewodnik turystyczny dla osób niewidomych i słabowidzących” udostępniony w  wersji cyfrowej przystosowanej dla osób z dysfunkcją wzroku. Audiobooki są w dzisiejszych czasach alternatywą dla osób niepełnosprawnych, w szczególności z dysfunkcją wzroku, które mogą poznawać atrakcje turystyczne, kulturalne itp. w dostosowanej do ich potrzeb formie.  Ponadto przewodnik zostanie udostępniony w wersji cyfrowej poprzez umieszczenie do bezpłatnego pobrania m.in. na stronie internetowej Fundacji Szansa dla Niewidomych.

Adresaci projektu:

Łącznie 110 egzemplarzy przewodnika w dwóch formach (55 egzemplarzy publikacji i 55 egzemplarzy audiobooka) zostanie przekazanych bezpłatnie osobom niewidomym i niedowidzącym legitymującym się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności (dzieci), orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (dorośli) z tytułu narządu wzroku (04-O) lub orzeczeniem równoważnym. Każdy z Beneficjentów otrzyma jeden egzemplarz przewodnika w dostosowanej do jego potrzeb formie (publikacja lub audiobook). Beneficjenci będą mieszkańcami województwa podkarpackiego.

Dodatkowo 55 instytucji (m.in. koła PZN, biblioteki, instytucje kulturalne/turystyczne) z województwa podkarpackiego otrzyma bezpłatnie jeden komplet przewodnika (publikacja + audiobook) w celach promocyjnych, do wypożyczenia, obejrzenia, itp. przez zainteresowane osoby.

Czas i miejsce realizacji:

Lipiec – październik 2021, województwo podkarpackie.

Kontakt:

Tyflopunkt w Rzeszowie

ul. Rejtana 10 lok. 208, 35–310 Rzeszów

tel.: 695 966 544,  17 853 79 43

email: rzeszow@szansadlaniewidomych.org

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz ze środków własnych Fundacji Szansa dla Niewidomych.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Zal.-4.-PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01-1024x541.jpgObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Zal.-3.-Logotyp_ROPS_Rzeszow.pngObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Zal.-2-LOGO-FUNDACJA-SZANSA-DLA-NIEWIDOMYCH-1024x479.jpg

Accessibility Toolbar