„Poszerzamy horyzonty – turystyka osób z niepełnosprawnościami w Polsce”

Szansa - Jesteśmy Razem

  • przeszkolimy pracowników 16 obiektów turystycznych w zakresie obsługi turysty z niepełnosprawnościami,
  • zrealizujemy 16 konsultacji z ekspertem ds. dostępności,
  • przeprowadzimy 16 audytów obiektów turystycznych w ramach ewaluacji przez osoby z niepełnosprawnościami,
  • przekażemy 16 raportów dotyczących dostępności obiektów turystycznych,
  • wyposażymy 16 obiektów turystycznych w nadajniki YourWay Beacon (łącznie 192 nadajniki).

Accessibility Toolbar