„Powrót do korzeni – promocja polskiego modelu rehabilitacji niewidomych stworzonego przez bł. Matkę Elżbietę Różę Czacką”

Szansa - Jesteśmy Razem

Celem projektu jest tworzenie podstaw naukowych dla rozwoju wiedzy o historii i dziedzictwie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli społeczno-politycznej, narodowej i katolickiej. Dzięki zakupowi nieruchomości (siedziby) Instytutu Rehabilitacji Niewidomych w roku 2022 nasza organizacja stała się centrum upowszechniania polskiego modelu rehabilitacji osób niewidomych oraz rozwijania chrześcijańskiej wizji człowieka. Jako przekaziciele idei bł. Matki Czackiej, pragniemy kontynuować działalność realizując misję przywrócenia niewidomym należytej godności i aktywnie włączając ich w życie społeczne, zapewniając dostęp do rzetelnej wiedzy, promując postawy, wartości i wzorce patriotyczne.

Za sprawą uzyskania dotacji (Fundusz Patriotyczny – Wolność po polsku – edycja 2022) Fundacja zakupiła nieruchomość – lokal który stał się siedzibą Instytutu. To duże osiągnięcie, jednakże aby Instytut mógł aktywnie działać, a lokal służyć realizacji naszych celów, konieczne są kolejne działania, które w roku 2023 kontynuujemy poprzez:

– rozwój kompetencji pracowników Fundacji,

– promocję i przedstawienie idei działalności bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej, tj.:

  • organizacja konferencji inaugurującej działalność siedziby Instytutu Rehabilitacji Niewidomych im. Matki Elżbiety Róży Czackiej, pt. „Dziedzictwo myśli Matki Czackiej i ich realizacja w aktualnych realiach”
  • wydanie wersji brajlowskiej książki Ewy Jabłońskiej-Deptuły „Matka Elżbieta Czacka i dzieło Lasek”.

– przedruk brajlowski 4 tomów „Słownika biograficznego polskiego obozu myśli narodowej”, Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego.

Accessibility Toolbar