Powstania Śląskie w naszej pamięci. Kalendarz tyflograficzny na 2022 r.

Szansa - Jesteśmy Razem

Fundacja Szansa dla Niewidomych w Katowicach przygotowuje ścienny kalendarz tyflograficzny na 2022 r., nawiązujący do obchodów stulecia Powstań Śląskich i plebiscytu. Za pomocą tej publikacji, pragniemy w atrakcyjny sposób przybliżyć osobom niewidomym i słabowidzącym problematykę wydarzeń sprzed wieku.

Kalendarz będzie wydrukowany w specjalistycznej technice druku transparentnego). Składał się będzie z 12 dużych kart, odpowiadających każdemu miesiącowi roku. Na każdej karcie będzie się znajdować jedna tyflografika (wypukły kolorowy obrazek), nawiązująca do tytułowych wydarzeń. Przedstawione zostaną ważne miejsca, przedmioty i postaci związane z Powstaniami Śląskimi – np. Wojciech Korfanty czy Pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach. Każdej tyflografice towarzyszyć będzie krótki opis w druku transparentnym (brajl i czarnodruk).

Zamierzamy zaangażować jak największą grupę ludzi w wydanie publikacji, jednocześnie zapewniając jej wysoką wartość artystyczną i merytoryczną.

Aktywny udział beneficjentów katowickiego oddziału fundacji w powstawaniu kalendarza, będzie okazją do zgłębiania historii, wymiany spostrzeżeń i ciekawych rozmów na temat kultury i dziejów regionu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Ślaskiego i Miasta Katowice.

Accessibility Toolbar