„Poznaj dotykiem Kopernika” – transparentny album poświęcony życiu i działalności Mikołaja Kopernika

Szansa - Jesteśmy Razem

Fundacja realizuje projekt, który ma na celu utrwalenie pamięci społecznej o twórcy teorii heliocentrycznej, czyli Mikołaja Kopernika. Fundacja Szansa dla Niewidomych planuje wydanie w druku transparentnym albumu poświęconego osobie i działalności Mikołaja Kopernika. Druk transparentny gwarantuje dostępność publikacji dla osób z niepełnosprawnościami wzroku co wpłynie na znaczące rozszerzenie liczby odbiorców oraz jest dowodem na zaangażowanie w dzieło wyrównywania szans dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Torunia.

Termin realizacji: do 31.05.2024r.

Accessibility Toolbar