Pracownicy centrali

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Malwina Wysocka-Dziuba

Prezes Fundacji

kom. 604 745 888

e-mail: malwina.wysocka@szansadlaniewidomych.org

Marek Kalbarczyk

Przewodniczący Rady Fundatorów

tel. 22 676 75 42

kom. 602 351 145

e-mail: marek.kalbarczyk@szansadlaniewidomych.org

Kamila Roguska

Kierownik Fundacji

wew. 313

kom. 602 632 132

e-mail: kamila.roguska@szansadlaniewidomych.org

Kamila Ociepa

Koordynator Projektów

wew. 301

kom. 602 662 762

e-mail: kamila.ociepa@szansadlaniewidomych.org

Kamila Stachniak

Specjalista ds. administracyjno-projektowych

wew. 302

e-mail: kamila.stachniak@szansadlaniewidomych.org

Edyta Ratyńska

Specjalista ds. księgowo-kadrowych

wew. 303

e-mail: edyta.ratynska@szansadlaniewidomych.org

Anna Godziejewska

Koordynator ds. projektów

wew. 304

e-mail: anna.godziejewska@szansadlaniewidomych.org

Paula Krzykowska

Specjalista ds. projektów

wew. 223

e-mail: paula.krzykowska@szansadlaniewidomych.org

Klaudia Olszewska

Asystentka merytoryczna

wew. 222

kom. 662 133 900

e-mail: klaudia.olszewska@szansadlaniewidomych.org

Tomasz Jankowski

Specjalista ds. marketingu

wew. 221

e-mail: tomasz.jankowski@szansadlaniewdomych.org