PROaktywni -model wchodzenia na rynek pracy osób z niepełnosprawnością wzroku

Szansa - Jesteśmy Razem

Celem innowacji jest wypracowanie modelu dotyczącego wchodzenia na rynek pracy osób z niepełnosprawnością wzroku.

Innowacja społeczna polega na:

 1. opracowaniu dostępnych narzędzi w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej osób niewidomych i słabowidzących, które będą wykorzystywane przez doradców, coachów, psychologów i pośredników pracy w procesie indywidualnej aktywizacji,
 2. przygotowaniu osoby niewidomej i słabowidzącej do spotkania rekrutacyjnego w zakresie kreowania i prezentacji własnego wizerunku, podkreślania atutów i mocnych stron.

Odbiorcami innowacji są osoby z niepełnosprawnością wzroku:

 • absolwentki/absolwenci szkół ponadpodstawowych, policealnych, wyższych,
 • absolwentki/absolwenci szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych,
 • osoby poszukujące pracy, które są zainteresowane określeniem ścieżki zawodowej.

Użytkownikami rozwiązania są:

 • doradcy zawodowi,
 • psychologowie,
 • coachowie,
 • pośrednicy pracy,
 • pracownicy biura karier,
 • osoby współpracujące z osobami z niepełnosprawnością wzroku.

Do testowania innowacji zapraszamy osoby powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnością wzroku zamieszkujące na teranie województwa wielkopolskiego.

W ramach innowacji skorzystać ze wsparcia psychologa, doradcy zawodowego, caocha.

Zapisy trwają do końca sierpnia. Ilość miejsc ograniczona.

W celu zakwalifikowania się do udziału w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do biura Fundacji w Poznaniu, ul. Lindego 6, pok. 3. 

Istnieje również możliwość, po wcześniejszym umówieniu, wypełnienia formularza w biurze Fundacji z pomocą koordynatora.

Kontakt w sprawie projektu:                                            

Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Lindego 6, pok. 3, 60-573 Poznań
tel. kom.: 602 454 854

proaktywne@szansadlaniewidomych.org.pl

Projekt innowacyjny „Proaktywni – model wchodzenia na rynek pracy osób z niepełnosprawnością wzroku” jest realizowany w ramach Projektu grantowego TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia”, www.transferhub.pl

Accessibility Toolbar