prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

Szansa - Jesteśmy Razem

Polska pedagog, prof. dr hab. nauk społecznych. Profesor zwyczajny Katedry Pedagogiki Specjalnej, Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od 1973 do 1987 pracowała w ośrodku szkolnym i wychowawczym dla dzieci niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. W 1982 uzyskała doktorat, a 24 kwietnia 1995 habilitowała się na podstawie oceny dorobku naukowego i pracy zatytułowanej Efektywność kształcenia młodzieży niewidomej i słabowidzącej w zakresie orientacji przestrzennej i poruszania się. 2 czerwca 2016 otrzymała stopień naukowy profesora zwyczajnego nauk społecznych. Pełni funkcję kierownika oraz profesora zwyczajnego Katedry Pedagogiki Specjalnej, Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Accessibility Toolbar