REHA 2021 ONLINE

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Dzień 1 Otwarcie, sesja merytoryczna i koncert – Piątek
Day 1 Opening, substantive session and concert – Friday 10/09/2021
14:00 – 20:00

ZOOM STREAM – kliknij, aby oglądać / click to watch
Tłumaczenie: angielski, arabski, bułgarski, francuski, gruziński, hebrajski, hiszpański, litewski, niemiecki, rosyjski, rumuński, szwedzki, włoski. / Translation: English, Lithuanian, German, French, Russian, Spanish, Italian, Swedish, Arabic, Hebrew, Romanian, Georgian, Bulgarian.

YOUTUBE (Only Polish)

FACEBOOK (Only Polish)

Turniej Szachowy dla Mistrzów
„Szansa Chess Open Warsaw 2021” (Turniej Blitz)
17:30-21:30

Twitch

Dzień 2 PANELE – Sobota
Day 2 PANELS – Saturday
11/09/2021
10:00 – 14:00

Wybrane panele i atrakcje towarzyszące / Selected panels and accompanying attractions

YOUTUBE (Only Polish)

FACEBOOK (Only Polish)

PANEL A: Dostępność na serio / Accessibility for real

ZOOM STREAM – kliknij, aby oglądać / click to watch
Translation: English

PANEL B: Obiekty publiczne i ich otoczenie również dla nas / Public facilities and their surroundings also for us

ZOOM STREAM – kliknij, aby oglądać / click to watch
Translation: English

PANEL C: Technologia na ratunek – rozwiązania niwelujące skutki niepełnosprawności wzroku / The latest technology to rescue – solutions reducing the consequences of visual impairment

ZOOM STREAM – kliknij, aby oglądać / click to watch
Translation: English

PANEL D: Kultura dla wszystkich / Culture for everyone

ZOOM STREAM – kliknij, aby oglądać / click to watch
Translation: English, Arabic, Russian, Hebrew.

PANEL E: „Jesteśmy razem” – w domu, w szkole, w pracy / „We are together” – at home, at school, at work

ZOOM STREAM – kliknij, aby oglądać / click to watch
Translation: English

PANEL F: Zdrowie, sport, turystyka / Health, sport, tourism

ZOOM STREAM – kliknij, aby oglądać / click to watch
Translation: English

Turniej Szachowy dla Mistrzów
„Szansa Chess Open Warsaw 2021” (Turniej Rapid)
10:00-16:00

Twitch