REHA ONLINE

Szansa - Jesteśmy Razem

Jeżeli nie możesz przybyć na konferencje REHA FOR THE IN POLAND, możesz oglądać ją online:
If you cannot come to the REHA FOR THE IN POLAND conference, you can watch it online:

Dzień 1 – czwartek 15.09.2022 r / Day 1 – Thursday 09/15/2022

Konferencja „Dostępność na serio”
Blok panelowy I: Dostępność – architektura 10:00 – 13:00
Youtube (PL), Facebook (PL), ZOOM (PL)
Blok panelowy II: Dostępność – informacje 10:00 – 13:00
ZOOM (PL)

30-lecie Fundacji Szansa dla Niewidomych; sesja merytoryczna 15:00-16:45 / 30th anniversary of the Chance for the Blind Foundation; content session 15:00-16:45
Youtube (PL), Facebook (PL), ZOOM with translation (English, Arabic, Hebrew, Georgian, Ukrainian, Spanish, Romanian)

Dzień 2 – piątek 16.09.2022 r. / Day 2 – Friday September 16, 2022

BLOK PANELOWY A Świat otwarty dla niewidomych / PANEL BLOCK A The world is open to the blind 10:00 – 15:00
Youtube (PL), Facebook (PL), ZOOM with translation (English, Arabic, Hebrew, Georgian, Ukrainian, Spanish, Romanian)

BLOK PANELOWY B Rodzina jest najważniejsza – jesteśmy razem w domu, w szkole, w pracy / PANEL BLOCK B Family is the most important – we are together at home, at school, at work
ZOOM with translation (English)

BLOK PANELOWY C Technologia w służbie dostępności – obiekty, wydarzenia, usługi publiczne / PANEL BLOCK C Technology in the service of accessibility – facilities, events, public services
ZOOM with translation (English)

BLOK PANELOWY D Kultura dla wszystkich, zdrowie, sport, turystyka / PANEL BLOCK D Culture for everyone, health, sport, tourism
ZOOM with translation (English)

Accessibility Toolbar