REHABILITACJA-INTEGRACJA W LUBELSKIEM

Szansa - Jesteśmy Razem

Mamy zaszczyt zaprosić osoby niewidome i słabowidzące posiadające orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym z województwa lubelskiego do udziału w projekcie „Rehabilitacja-Integracja!”.

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Lubelskiego za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie (dot. um. nr DZR.MF.4071.21p.2021 r.).

Spotkanie rehabilitacyjno-motywacyjne odbędzie się w czwartek 09.12.2021 r. w godz. 8:00 – 19:00 w Lublinie.

Spotkanie będzie składało się z następujących części:

Część I – rehabilitacyjna – pokaz specjalistycznego sprzętu dla osób niewidomych i słabowidzących (4 godz. lekcyjne)

Część II – zajęcia manualne (4 godz. lekcyjne)

Część III – motywacyjno-integracyjna (4 godz. lekcyjne) Uczestnikom spotkania zapewniona zostanie przerwa kawowa, obiad oraz kolacja.

Osoby zainteresowane prosimy o poinformowanie koordynatorki projektu o chęci wzięcia udziału w spotkaniu do 06.12.2021 r.

na adres e-mail: anita.szczepanska@szansadlaniewidomych.org

lub pod numerem telefonu: 881 946 995.

W projekcie może wziąć udział 20 osób. Obowiązuje kolejność wysłanych zgłoszeń. Koordynatorka zastrzega, że projekt skierowany jest do mieszkańców co najmniej 6 powiatów województwa lubelskiego i rekrutacja będzie otwarta do momentu zgłoszenia do projektu osób z co najmniej takiej ilości powiatów.

Logo ROPS Lublin, ludziki w różnych kolorach siedzące przy okrągłym stoliku, ujęcie z lotu ptaka.

Accessibility Toolbar