„Rozwój czytelnictwa wśród osób niewidomych i słabowidzących”

Szansa - Jesteśmy Razem

O projekcie

Celem projektu jest promocja czytelnictwa wśród osób niewidomych, które nie uczestniczą aktywnie w życiu literackim oraz uświadamianie społeczeństwa nt. potrzeb i ograniczeń tej grupy obywateli, jak również działania o charakterze integracyjnym.

W ramach projektu:

 •   zmniejszamy bariery informacyjno-komunikacyjne, które napotykają osoby z dysfunkcjami wzroku
 • promujemy czytelnictwo w brajlu i audio
 • prowadzimy kampanię społeczną w mediach (cykl materiałów w mediach społecznościowych oraz spoty radiowe)
 • organizujemy spotkanie czytelniczo-integracyjne

Działania w ramach projektu mają na celu szeroko zakrojoną promocję czytelnictwa oraz niwelowanie wtórnego analfabetyzmu wśród osób niewidomych. W ramach projektu udostępniamy w mediach społecznościowych cykl materiałów informacyjno-promocyjnych nt. świata dotyku i dźwięku, w którym żyją osoby niewidome, a także włączającej roli czytelnictwa. Promujemy publikacje o różnorodnej tematyce w brajlu i audio, zapewniamy prezentację tyflografik, druku transparentnego oraz innowacji technologicznych dedykowanych słabowidzącym i niewidomym czytelnikom.

Odbiorca

Adresatami projektu są wszystkie grupy wiekowe: dzieci, młodzież, osoby dorosłe i seniorzy – w szczególności osoby z dysfunkcją wzroku, a także wszystkie osoby zainteresowane czytelnictwem, które mieszkają na terenie województwa wielkopolskiego.

W ramach projektu zaplanowano spotkanie promujące czytelnictwo z uwzględnieniem transmisji online.

Spotkanie

15 listopada 2022 r.  godz. 12:00

Poznaj świat dotyku i dźwięku w innowacyjnym wydaniu

Program spotkania czytelniczego:

 • prezentacja brajlowskich nowości wydawniczych,
 • warsztaty z czytania brajla,
 • prezentacja tyflografik (wypukłych, dotykowych rycin)
 • prezentacja książek w druku transparentnym
 • prezentacja audiobooków
 • rozwiązania technologiczne niwelujące skutki niepełnosprawności wzroku
 • innowacje dla słabowidzących i niewidomych czytelników

Celem kampanii jest wspieranie rozwoju i upowszechnianie czytelnictwa oraz niwelowanie barier informacyjno-komunikacyjnych poprzez promowanie publikacji w brajlu i wersji audio.

W trakcie trwania spotkania istnieje możliwość odwiedzenia wystawy pt. „Świat Dotyku i Dźwięku”.

Logo urząd marszałkowski województwa wielkopolskiego

Projekt pn. „Rozwój czytelnictwa wśród osób niewidomych i słabowidzących” dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Accessibility Toolbar