„Serce Polski pod palcami”

Szansa - Jesteśmy Razem

W ramach projektu pn. „Serce Polski pod palcami” zostanie przygotowany wyjątkowy przewodnik turystyczny, który będzie dostępny dla szerokiego grona osób z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu zwiększy partycypację mieszkańców województwa mazowieckiego, zwłaszcza z dysfunkcjami wzroku, w kulturze i turystyce. Przewodnik będzie jedyną w swoim rodzaju książką, w której w części nakładu zastosujemy technikę druku w brajlu, a ciekawe i przystępne treści będą wzbogacone o wypukłe ryciny z graficznym poddrukiem. Ta niezwykła, dotykowa książka w formie albumu, oprócz atrakcyjnej szaty graficznej, pozwoli na poznawanie zmysłem dotyku mazowieckich zabytków oraz szlaków turystycznych na wypukłych rycinach i mapach.

W ramach projektu wybierzemy 10 atrakcji turystycznych. Pragniemy promować miejsca otwarte dla osób z niepełnosprawnościami, upowszechniając informacje na ich temat oraz inspirować kolejne instytucje do podejmowania podobnych działań na rzecz dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Turystyka i kultura jest dla osób niepełnosprawnych źródłem rozrywki, relaksu, ale przede wszystkim stanowi szeroko pojętą rehabilitację społeczną, której głównym celem jest przywrócenie maksymalnej sprawności fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej. Zwiedzanie nowych miejsc łagodzi stres oraz ułatwia kontakty międzyludzkie, zapobiegając izolacji społecznej.

Bariery istniejące w szeroko pojętej turystyce sprawiają, że osoby niepełnosprawne, które nie mogą liczyć na pomoc innych, zmuszone są do rezygnacji z podróżowania.

Chcąc zwiększyć udział osób z niepełnosprawnościami w turystyce, a zwłaszcza osób niewidomych i słabowidzących, w ramach projektu Serce Polski pod palcami, wydaliśmy publikację – przewodnik turystyczny, który jest jedyną w swoim rodzaju książką, w której w części nakładu zastosujemy technikę druku w brajlu, a ciekawe i przystępne treści będą wzbogacone o wypukłe ryciny z graficznym poddrukiem. Ta niezwykła, dotykowa publikacja w formie albumu, oprócz atrakcyjnej szaty graficznej, pozwoli na poznawanie zmysłem dotyku mazowieckich zabytków oraz szlaków turystycznych na wypukłych rycinach i mapach.

Accessibility Toolbar