Smak na koniuszkach palców

Szansa - Jesteśmy Razem

Projekt został dofinansowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
W 2011 roku Fundacja napisała wraz z wybitną osobistością – Piotrem Adamczewskim oraz wydała książkę kulinarną.

Dzięki publikacji osoby te będą mogły m.in.:

•            samodzielnie przygotowywać posiłki, organizować przyjęcia i spotkania integracyjne, aktywnie uczestniczyć w życiu rodzinnym i towarzyskim,

•            mieć dostęp do najlepszych przepisów kulinarnych kuchni Mazowsza wraz anegdotami kulinarnymi Mazowsza, przypowieściami oraz fragmentami z historii i kultury tego regionu.

To pierwsza tego typu publikacja w Polsce! To nowatorskie ujęcie kulinarnej strony życia! Niedocenianej, a jakże ważnej w procesie kompleksowej rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących.

O jej wydanie wielokrotnie prosili nas nasi beneficjenci. To oni, zgłaszając zapotrzebowanie w tym temacie, w dużej mierze  podsunęli pomysł na jej wydanie. Brak książki kucharskiej  jest dla osób niewidomych i słabowidzących dużym utrudnieniem w życiu codziennym. Książka spełnia funkcję edukacyjną i integracyjną, uczyły tolerancji i zrozumienia – także w zakresie zwyczajów kulturowych Mazowsza, dzięki czemu wzrośnie świadomość regionalna niewidomych mieszkańców tego terenu. Związek człowieka z dziedzictwem własnego regionu jest wartością, którą należy uświadamiać po to, by ukształtować w nim poczucie własnej tożsamości jako podstawy zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska i otwarcia na inne społeczności i kultury. Tak rozumiejąc edukację regionalną, budzi się potrzebę ochrony regionalnego dziedzictwa kulturowego i świadomość wartości tego dziedzictwa.

Accessibility Toolbar