Sport dla wszystkich

Szansa - Jesteśmy Razem

Projekt „Sport dla wszystkich” to podjęcie przez fundację tematu sportu dostępnego dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt „Sport dla wszystkich” zakłada wydanie publikacji poświęconej bezwzrokowym dyscyplinom sportu. Będzie to pierwsza tego typu publikacja, wydana w wersji tradycyjnej czarnodrukowej ze zdjęciami, która przybliży dyscypliny sportowe dostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Będzie to unikatowa publikacja wskazująca na bogatą ofertę dyscyplin sportowych dostępnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Projekt przyczyni się do zainteresowania instytucji wzbogaceniem oferty sportowej dedykowanej osobom z dysfunkcją wzroku, a mieszkańców Warmii i Mazur oraz całej Polski zachęci do aktywnego spędzania czasu i korzystania z aktywnego wypoczynku w woj. warmińsko-mazurskim. Publikacja służyć będzie przekazaniu merytorycznych informacji nt. dyscyplin sportowych dedykowanych niewidomym i słabowidzącym, promowaniu sportu w środowisku osób z niepełnosprawnościami oraz promowaniu województwa, jako lidera w szerokiej i bogatej ofercie sportowej dla wszystkich grup społecznych.

Działania realizowane w ramach projektu:

– wydanie publikacji w czarnodruku – dotyczącego sportów dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami

– posty informacyjno – promocyjne

Po zakończeniu projektu jesteśmy przekonani, że osoby słabowidzące i niewidome, ich otoczenie, instytucje i organizacje pozarządowe będą miały pogląd na dostępne sporty i będą w stanie poszerzać swoje oferty np. integracji, warsztatów aktywności fizycznej.

Sport stanie się bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, a dodatkowo pozwoli na odkrywanie nowych możliwości dot. form aktywności fizycznej, pozwoli na integrację i zaspokojenie ciekawości świata.

 Zadanie odznacza się dużą innowacyjnością, ponadto na polskim rynku wydawniczym nie ma takich publikacji dedykowanych osobom niepełnosprawnym.

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Termin realizacji projektu: 01.06.2022 – 31.12.2022

Accessibility Toolbar