„Sprawny senior – technologia w drodze do aktywnego życia –V edycja”

Szansa - Jesteśmy Razem


Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2022 roku.

Zapraszamy osoby starsze posiadające znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności (symbol 04 O) z województwa świętokrzyskiego na spotkania warsztatowe w Centrum Technologicznym Altix. Tematyką warsztatów będzie wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu codziennym.

Zapewniamy:

  • Bezpłatny udział w warsztatach technologicznych,
  • Wykwalifikowaną kadrę szkoleniową,
  • Drobne zestawy rehabilitacyjne dla każdego uczestnika
  • Spotkanie  integracyjne

Termin szkolenia:

01.10.2022 – 25.10.2022

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Fundacja Szansa dla Niewidomych  Tyflopunkt Kielce
 ul. Targowa 18, 14 piętro, pokój 1422.

Tel kom. 662 138 600

Adres e-mail: kielce@szansadlaniewidomych.org

Accessibility Toolbar