ŚWIAT DOTYKU i DŹWIĘKU BEZ TAJEMNIC

Szansa - Jesteśmy Razem

„Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic. Efektywna pomoc niewidomymi niedowidzącym- zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych”

Zadanie jest realizowane dzięki współfinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kierunek pomocy „Poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości oraz umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi u 896 osób z otoczenia niepełnosprawnych w sprawowaniu nad nimi opieki i udzielaniu pomocy w procesie ich rehabilitacji oraz pomocy w aktywizowaniu ich na wielu płaszczyznach życiowych. Cel zostanie osiągnięty przez zorganizowanie szkoleń i kompleksową realizację projektu w okresie I-XII 2022r.

Podczas realizacji projektu prowadzone są szkolenia osób z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych wzrokowo w 16 województwach. Główną maksymą przyświecającą szkoleniom jest: „Słyszę – zapominam, widzę – pamiętam, czynię – rozumiem.” Tyflospecjaliści przekazują merytoryczną wiedzę osobom widzącym, jak pomagać osobom niewidomym lub niedowidzącym m.in. poprzez stawianie ich w sytuacjach, z którymi niewidomi stykają się na co dzień, dzięki czemu będą oni mogli lepiej zrozumieć jak prawidłowo udzielać pomocy. To już kolejna, czwarta edycja projektu skierowana do otoczenia, bardzo dobrze oceniona przez PFRON (2018: 3 miejsce, 50,5 pkt; 2019: 1 miejsce, 61 pkt; 2020: 10 miejsce, 56,5 pkt) oraz znakomicie przez uczestników szkoleń.

Główna część to szkolenie dla członków rodzin osób z niepełnosprawnością wzrokową oraz opiekunów i wolontariuszy, czyli osób towarzyszących im w codziennych czynnościach. W każdym województwie zostanie utworzonych 5 czteroosobowych grup – każda z nich odbędzie 20 h szkoleń. Zakres tematyczny obejmuje najważniejsze zagadnienia i problemy w codziennym życiu, z jakimi borykają się osoby niedowidzące/niewidome i ich najbliższe otoczenie. Zajęcia są prowadzone w różnych okolicznościach: przestrzeni publicznej, w domu osób z niepełnosprawnością oraz najbliższych okolicach – w ich miejscu pracy, na przystankach itp. Wszyscy uczestnicy zostaną też przeszkoleni w dziedzinie sprzętów specjalistycznych ułatwiających funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.

Druga część to szkolenie osób z otoczenia, które często nie towarzyszą osobom z niepełnosprawnością w codziennych czynnościach, ale mają duży udział w ich proces rehabilitacji zawodowej i/lub społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem procesu integracji w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności oraz niezależności ekonomicznej. Do takich osób zaliczamy pracodawców osób niepełn., urzędników mających z nimi kontakty, a także pracowników uczelni, bibliotek i wszystkich miejsc, gdzie osoby z niepełnosprawnością mogą nabywać wiedzę, uprawiać sport czy być uczestnikami kulturalnych wydarzeń. Zaliczyć do tej grupy należy także pracowników organizacji pozarządowych, a także wolontariuszy biorących udział w szeroko pojętym procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób. W każdym województwie szkolenia przeprowadzane są w grupach max 18-osobowych. Szkolenie ma tryb jednodniowy (7 h szkolenia). Zakres merytoryczny zajęć wymaga od prowadzących nie tylko rozległej wiedzy i bogatej praktyki w dziedzinie rehabilitacji społecznej, ale także wiedzy w wielu innych dziedzinach m.in. prawa pracy, praw obywatelskich, konwencji ONZ oraz rozporządzeń dotyczących osób niepełnosprawnych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w szkoleniach.

ŚDD 2022.pdf – Pobierz tutaj

Accessibility Toolbar