„Świat Dotyku i Dźwięku Bez Tajemnic 2020”

Szansa - Jesteśmy Razem

Szanowni Państwo,

Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprasza na szkolenia kadry, wolontariuszy i otoczenia osób niepełnosprawnych w ramach kolejnej edycji projektu:

„Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic. Efektywna pomoc niewidomym i niedowidzącym – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków PFRON.

Szkolenia są podzielone na dwie grupy:

Pierwszą grupę będą stanowili członkowie rodzin osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz opiekunowie i wolontariusze, czyli osoby towarzyszące im w codziennych czynnościach.

Druga grupa jest dedykowana dla osób z otoczenia, które często nie towarzyszą niepełnosprawnym
w codziennych czynnościach, ale mają duży udział w procesie rehabilitacji zawodowej i/lub społecznej tychże osób. Do tej grupy zaliczamy pracodawców osób niepełnosprawnych, urzędników mających kontakty z osobami z dysfunkcją wzroku, a także pracowników uczelni, bibliotek i wszystkich miejsc gdzie niepełnosprawni mogą nabywać wiedzę, uprawiać sport czy być uczestnikami kulturalnych wydarzeń.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in:

  • jak funkcjonuje osoba z dysfunkcją wzroku w przestrzeni społecznej i zawodowej,
  • jak obsługiwać sprzęty pomocne w codziennym życiu osoby niewidomej,
  • jak profesjonalnie pomóc osobie niewidomej i słabowidzącej,
  • jak obsłużyć niewidomego interesanta,
  • jakie prawa i obowiązki przysługują osobie z niepełnosprawnością wzroku,
  • jak dostosować stanowisko pracy dla osoby niewidomej i słabowidzącej.

Szkolenia będą prowadzone w każdym z województw. Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania się mailowo lub telefonicznie do Tyflopunktu w danym regionie. Dane kontaktowe do Tyflopunktów są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce „Tyflopunkty”.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Accessibility Toolbar