„ŚWIAT DOTYKU I DŹWIĘKU BEZ TAJEMNIC”

Szansa - Jesteśmy Razem

Szanowni Państwo,

Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprasza na bezpłatne szkolenia kadry, wolontariuszy i otoczenia osób niepełnosprawnych w ramach projektu:

„Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic. Efektywna pomoc niewidomym i niedowidzącym – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych”

współfinansowanego ze środków PFRON.

Szkolenia są podzielone na dwie grupy:

Pierwszą grupę będą stanowili członkowie rodzin osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz opiekunowie i wolontariusze, czyli osoby towarzyszące im w codziennych czynnościach.

Druga grupa jest dedykowana dla osób z otoczenia, które często nie towarzyszą niepełnosprawnym w codziennych czynnościach, ale mają duży udział w procesie rehabilitacji zawodowej i/lub społecznej tychże osób.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in:

jak funkcjonuje osoba z dysfunkcją wzroku w przestrzeni społecznej i zawodowej,

jakich obsługiwać sprzęty pomocne w codziennym życiu osoby niewidomej,

jak profesjonalnie pomóc osobie niewidomej i słabowidzącej,

jak obsłużyć niewidomego interesanta,

jakie prawa i obowiązki przysługują osobie z niepełnosprawnością wzroku,

jak dostosować stanowisko pracy dla osoby niewidomej i słabowidzącej.

Szkolenia będą prowadzone w 13 województwach (z wyłączeniem mazowieckiego, podlaskiego i pomorskiego). Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania się mailowo lub telefonicznie do Tyflopunktu w danym regionie. Dane do Tyflopunktów są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce „Tyflopunkty”.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Accessibility Toolbar