„Szansa dla turystyki bez barier”

Szansa - Jesteśmy Razem

  • przeszkolimy 720 pracowników 48 obiektów turystycznych z całej Polski z zakresu prawidłowej obsługi osób o szczególnych,
  • przekażemy 720 certyfikatów i materiałów szkoleniowych.

Accessibility Toolbar