Sztuka nie zna żadnych barier

Szansa - Jesteśmy Razem

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Galerii Arsenał pt.: „Sztuka nie zna żadnych barier”

Fundacja Szansa dla Niewidomych jest zaszczycona, że może pochwalić się Partnerstwem w tym programie. Kolejną Organizacją zaangażowaną w ten projekt jest Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszących „MIGiem”

Głównym celem projektu „Sztuka nie zna żadnych barier” jest ułatwienie dostępu do kultury współczesnej osobom z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Galerii Arsenał zależy na włączaniu widzów niewidomych i niesłyszących w rytm życia kulturalnego oraz przekonać odbiorców, że ta sfera życia jest bardzo ważna i może być dostępna dla każdego.

„Sztuka nie zna żadnych barier” ma na celu stworzenie programu udostępniania wydarzeń artystycznych i budowania długotrwałych relacji z osobami niepełnosprawnymi w obszarze kultury współczesnej. Kierunek ten, wpisuje się w ogólnoświatowe trendy projektowania uniwersalnego, czyli dostępnego dla wszystkich odbiorców. Idea projektu opiera się na wyrównywaniu szans w kontakcie ze sztuką i edukacją kulturalną, na integracji społecznej poprzez włączanie w obieg życia kulturalnego

Spotkania organizowane w ramach projektu:

 • 8.04.2017 godz 15:30 „Fiszki – zapiski” – warsztaty z cyklu „Sztuka nie zna żadnych barier” – prowadzenie: Agnieszka Kołodziejczak i Karolina Jakóbczak
 • 24.06.2017 godz 15:30 „Deafart” – warsztaty z cyklu „Sztuka nie zna żadnych barier” – prowadzenie: Marek Krzysztof Lasecki i Daniel Kotowski
 • 23.09.2017 godz 15:30 „ZetPety – Recycling Design” – warsztaty z cyklu „Sztuka nie zna żadnych barier” – prowadzenie: Grupa ZetPety
 • 6.09.2017 godz 11:00 „Wzornictwo podlaskiej tkaniny ludowej w ceramice” – warsztaty z cyklu „Sztuka nie zna żadnych barier” – prowadzenie: Paulina Horba
 • 19.09.2017 godz 11:00 „Wzornictwo podlaskiej tkaniny ludowej w ceramice” – warsztaty z cyklu „Sztuka nie zna żadnych barier” – prowadzenie: Paulina Horba
 • 04.10.2017 godz 11:00 „Wzornictwo podlaskiej tkaniny ludowej w ceramice” – warsztaty z cyklu „Sztuka nie zna żadnych barier” – prowadzenie: Paulina Horba
 • 5.10.2017 godz 15:30 „Linoryt” – warsztaty graficzne z cyklu „Sztuka nie zna żadnych barier” – prowadzenie: Wiesław Jurkowski
 • 26.10.2017 godz 12:00 „Linoryt” – warsztaty graficzne z cyklu „Sztuka nie zna żadnych barier” – prowadzenie: Wiesław Jurkowski

Wystawy prezentowane w Galerii Arsenał:

 • ­ Sputnik Photos. Stracone Terytoria. Nowy koniec
 • ­ Blue Republic. Made in Blue Republic
 • ­ Anna Panek. Grundlagen
 • ­ Zuza Golińska i Magdalena Łazarczyk. Niewidzialna ściana
 • ­ Detsky sen
 • ­ Jest tak, jak się Państwu wydaje
 • ­­ Open Group. Ze względu na okoliczności
 • Uwaga! Granica
 • Kino-­oko. Wokół Wiertowa i konstruktywizmu
 • Centralna, Środkowo – Wschodnia
 • Obraz wewnętrzny

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Accessibility Toolbar