„Turysta z niepełnosprawnością wzroku w krainie bieszczadzkich jezior.”

Szansa - Jesteśmy Razem

Rzeszowski oddział Fundacji Szansa dla Niewidomych realizuje w okresie 01.07.2022 – 15.12.2022 roku projekt: „Turysta z niepełnosprawnością wzroku w krainie bieszczadzkich jezior.” Zadanie jest dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Celem projektu jest tworzenie warunków do włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami poprzez wspieranie uczestnictwa tych osób w przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

 1. zorganizowanie 3 – dniowego wyjazdu turystyczno-rekreacyjno-rehabilitacyjnego nad bieszczadzkie jeziora – Solińskie i Myczkowieckie, termin: 17-19 sierpnia 2022 roku (środa-piątek),
 2. opracowanie i wydrukowanie publikacji powyjazdowej pn. „Kraina bieszczadzkich jezior pod palcami. Publikacja turystyczna dla osób niewidomych i słabowidzących”,
 3. przeprowadzenie powyjazdowych spotkań informacyjno-promocyjnych.

Do udziału w wyjeździe nad bieszczadzkie jeziora w terminie 17-19 sierpnia 2022 roku (środa – piątek) zapraszamy osoby:

 • z niepełnosprawnością wzroku (posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzroku lub orzeczenie równoważne),
 • zamieszkujące następujące powiaty województwa podkarpackiego:
 • miasto na prawach powiatu Rzeszów, Krosno, Tarnobrzeg,
 • powiat rzeszowski, krośnieński, tarnobrzeski, jarosławski, brzozowski.

Podczas wyjazdu zaplanowano bogaty program zawierający różnorodne formy spędzania czasu o charakterze turystyczno-rehabilitacyjno-rekreacyjnym:

 • zwiedzanie Chatki Wariatka w Uhercach Mineralnych,
 • przejazd Bieszczadzkimi Drezynami Rowerowymi,
 • zwiedzanie i zajęcia w Bieszczadzkiej Szkole Rzemiosła,
 • zwiedzanie Muzeum Kultury Bojków w Myczkowie,
 • zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego „Knieja” w Nowosiółkach,
 • rejs statkiem po Jeziorze Solińskim,
 • zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych,
 • zwiedzanie i warsztaty w  Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych,
 • zwiedzanie Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego w Myczkowcach (Ogród Biblijny, Park Miniatur, Ekspozycja zwierzęta z bieszczadzkiego lasu w Centrum Natura 2000)
 • inne.

Zapewniamy:

 • transport z Rzeszowa i do zwiedzanych obiektów, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie,
 • bilety wstępu do zwiedzanych obiektów  i na zajęcia,
 • bogaty program wyjazdu o charakterze turystyczno-rehabilitacyjno-rekreacyjnym,
 • integrację.

Kolejnym etapem projektu będzie opracowanie i wydrukowanie publikacji powyjazdowej pn. „Kraina bieszczadzkich jezior pod palcami. Publikacja turystyczna dla osób niewidomych i słabowidzących”. Publikacja będzie opisywała obszar bieszczadzkich jezior, czyli w szczególności będzie prezentowała dwa największe bieszczadzkie jeziora – Solińskie oraz Myczkowieckie, a także krótkie opisy najciekawszych atrakcji turystycznych najbliższych okolic tych jezior, w szczególności odwiedzonych podczas 3 – dniowego wyjazdu turystyczno-rekreacyjno-rehabilitacyjnego przez beneficjentów zadania. W publikacji znajdzie się również mapa wraz z legendą, na której zostaną zaznaczone opisywane obiekty, a także tyflografiki i zdjęcia z wyjazdu. Publikacja zostanie wykonana w nowoczesnej i zarazem specjalistycznej technice druku transparentnego, czyli powiększonym czarnodruku i brajlu.

Ostatnim etapem będzie przeprowadzenie powyjazdowych spotkań informacyjno-promocyjnych. Zamysłem spotkań będzie ukazanie efektów zrealizowanego wyjazdu nad bieszczadzkie jeziora. Spotkania będą miały także na celu  zwiększenie zainteresowana Jeziorem Solińskim i Myczkowieckim oraz ich najbliższymi okolicami, jako celu turystycznego, w szczególności wśród osób z niepełnosprawnością wzroku. Odbędzie się 5 spotkań w różnych miastach województwa podkarpackiego (Rzeszów, Krosno, Tarnobrzeg, Jarosław, Brzozów),  każde trwające około 2 godziny zegarowe. W celach promocyjnych podczas spotkań zostanie wykorzystany krótki film powyjazdowy oraz  publikacja pn. „Kraina bieszczadzkich jezior pod palcami. Publikacja turystyczna dla osób niewidomych i słabowidzących”opracowana w ramach projektu. Beneficjentami spotkań i odbiorcami bezpłatnych publikacji będą osoby z niepełnosprawnością wzroku oraz przedstawiciele instytucji publicznych (np. bibliotek, punktów informacji turystycznej, towarzystw turystyczno-krajoznawczych, wydziałów turystyki, kultury, promocji Urzędów Miast, PZNy, itp.) z województwa podkarpackiego (z następujących powiatów: Miasto na prawach powiatu Rzeszów, Krosno, Tarnobrzeg, powiat rzeszowski, krośnieński, tarnobrzeski, jarosławski, brzozowski). Powyjazdowy film zostanie udostępniony na stronie Fundacji Szansa dla Niewidomych i będzie dostępny dla szerokiego grona odbiorców.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Accessibility Toolbar