Tyflopunkt – droga do samodzielności

Szansa - Jesteśmy Razem

Tyflospecjaliści Fundacji Szansa dla Niewidomych realizują projekt indywidualnych konsultacji i szkoleń pod hasłem „Tyflopunkt – drogą do samodzielności”.

Nasze działania skierowane są do osób niewidomych oraz tzw. resztkowców, a zwłaszcza nowoociemniałych, którzy muszą na nowo uczyć się wykonywania codziennych czynności oraz sposobów kontaktowania się ze światem zewnętrznym.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Naszą pomocą obejmujemy beneficjentów z 10 województw, w których działają tyflopunkty:
– lubuskiego (Zielona Góra),
– lubelskiego (Lublin),
– mazowieckiego (Warszawa),
– opolskiego (Opole),
– pomorskiego (Gdańsk)
– małopolskiego (Kraków)
– świętokrzyskiego (Kielce)
– warmińsko-mazurskiego (Olsztyn)
– podkarpackiego (Rzeszów)
– łódzkiego (Łódź).


Oferujemy kompleksowe wsparcie i pomoc w rehabilitacji. Aspektem naszego projektu, odróżniającym nasze działania od innych jest stworzenie przez instruktora Indywidualnych Planów Działań Rehabilitacyjnych dla każdego z beneficjentów.


Uczestnik naszego projektu weźmie udział w 30-to godzinnym szkoleniu z zakresu podstawowej rehabilitacji
Zajęcia będą odbywały się w domu beneficjenta w znanym mu otoczeniu i w zależności od indywidualnych potrzeb, szkolenie obejmie naukę:
a) samodzielnego poruszania się przy pomocy białej laski oraz wypukłych map obrazujących najbliższe otoczenie i drogę np. na przystanek czy do sklepu, sporządzonych indywidualnie dla każdego beneficjenta
b) czynności dnia codziennego m.in.: estetycznego jedzenia, przyrządzania posiłków dla siebie i gości, prania, sprawdzanie godziny, mierzenia temperatury prasowania i segregowanie ubrań itd.
c) czytelnego podpisywanie się. Po utracie wzroku to bardzo istotna umiejętność, którą trzeba na nowo wypracować.
d) systemu zapisu brajlowskiego. Szkolenie zapewni podstawową wiedzę i dostarczy sprzętu i materiałów do kontynuowania jego nauki.

Ponadto uczestnik projektu weźmie udział w  indywidualnych konsultacjach z psychologiem a rodzina uczestnika otrzyma porady dot. zakresu efektywnej pomocy niewidomemu.

Uczestnik projektu będzie mógł skorzystać ze wszelkich porad udzielanych przez Tyflopunkt Fundacji. Dzięki nim otrzyma informacje m.in.:
– jak otrzymać dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, komputera i specjalistycznego
oprogramowania itp.,
– jakie przysługują mu prawa czy ulgi np. komunikacyjne,
– na jakich zasadach można wyjechać na turnus rehabilitacyjny,
– jak skorzystać z dofinansowania w ramach programów celowych skierowanych do osób niepełnosprawnych.
– porady prawne, zawodowe – jak szukać i zdobyć pracę,
– jak się zaprezentować, dobrać strój, dbać o wygląd, mimikę, gestykulację, makijaż itp.


NIKT NIE ZOSTANIE BEZ POMOCY!


Osoby, które nie zakwalifikują się do naszego projektu otrzymają materiał szkoleniowy na płycie CD oraz zostaną wpisane na listę uczestników naszych szkoleń w latach następnych, mogą też skorzystać z pomocy tyflospecjalisty odwiedzając jeden z naszych tyflopunktów lub skorzystać z porad naszej infolinii.


BEZPŁATNA INFOLINIA – CENTRUM POMOCY NOWOOCIEMNIAŁYM
POD NUMEREM:  0 800 310 610

Jej zadaniem jest udzielanie podstawowych informacji nowoociemniałym bądź ich rodzinom. Specjalista zatrudniony w infolinii udzielali Państwu porad z za-kresu np.: pierwszego wsparcia psychospołecznego, informacji o instytucjach, które mogą udzielić bezpłatnej pomocy, o możliwości niepełnosprawności itp.

Więcej dowiedzą się Państwo w naszych tyflopunktach (dane teleadresowe dostępne w zakładce Tyflopunkty) lub w siedzibie Fundacji Szansa dla Niewidomych.

siedziba:   ul. Konwiktorska 9,
                00-216 Warszawa


biuro:       ul. Kameralna 1/30,
               03-406 Warszawa
tel./fax.:  +48 (22) 818 72 31

e-mail: szansa@szansadlaniewidomych.org 

Projekt jest realizowany dzięki pomocy finansowej PFRON

Accessibility Toolbar