,,Mój niewidomy kolega” – projekt w Katowicach!”

Szansa - Jesteśmy Razem

Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprasza szkoły, organizacje zapewniające dzieciom letni wypoczynek, domy kultury oraz wszystkie placówki dydaktyczne z terenu Katowic do udziału w projekcie ,,Mój niewidomy kolega”.

Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie najmłodszym świata ludzi niewidomych. Dzieci dowiedzą się, w jaki sposób ludzie, którzy nie widzą, mogą aktywnie żyć, uczyć się i odnosić sukcesy. Zapoznają się z osiągnięciami techniki ułatwiającymi życie niewidomym, a także będą miały okazję zobaczyć i wypróbować sprzęty rehabilitacyjne oraz publikacje brajlowskie. Sprawdzą, jak można funkcjonować wykorzystując inne zmysły niż wzrok.

Chcemy nauczyć właściwych postaw i empatycznego podejścia, przełamywać bariery niezrozumienia, uwrażliwić na potrzeby niepełnosprawnych oraz pokazać, jak oferować skuteczną pomoc w bezpośrednich kontaktach z niewidomymi. Taka wiedza będzie z pewnością procentować w codziennym życiu.

Niecodzienną atrakcją będzie możliwość wykonania własnego wypukłego rysunku przy pomocy specjalnego sprzętu.

Zajęcia są bezpłatne. Odbywają się w kilkuosobowych grupach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii. Przewidziane są na  90 minut.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Miasta Katowice 

Accessibility Toolbar