„Usługi asystenckie – pomoc niesiona osobom z dysfunkcją wzroku w codziennych czynnościach.”

Szansa - Jesteśmy Razem

Fundacja Szansa dla Niewidomych – Tyflopunkt w Opolu zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą „Usługi asystenckie – pomoc niesiona osobom z dysfunkcją wzroku w codziennych czynnościach.”

Zadanie finansowane jest przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON.

Fundacja Szansa dla Niewidomych oddział w Opolu zaprasza osoby niewidome i niedowidzące, mieszkańców Opola i województwa opolskiego do skorzystania z usług asystenckich świadczonych w ramach ww. projektu.

Dla każdego uczestnika zadania opracowany będzie indywidualny plan działania dostosowany do indywidualnych potrzeb. Każda z czterech osób korzystających z usług asystenckich wykorzysta łącznie 40 godzin (20 godzin w październiku i 20 godzin w listopadzie). Ponadto dla osób biorących udział w projekcie zakupiony będzie drobny sprzęt rehabilitacyjny, np. zegarek bądź czujnik poziomu cieczy. Pierwszeństwo udziału w zadaniu mają osoby z dysfunkcją wzroku, posiadające orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mieszkające samotnie lub znajdujące się w szczególnej sytuacji życiowej. O udziale w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia osób mających doświadczenie w pracy z osobami niewidomymi i niedowidzącymi celem rekrutacji asystentów do ww. projektu.

Więcej informacji o projekcie oraz przyjmowanie zgłoszeń :
Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Kołłątaja 10/16, 45-064 Opole.
tel. kom: 692 451 051
tel.: 77 441 76 62
mail : opole@szansadlaniewidomych.org

Accessibility Toolbar