„Widzę dotykiem” – kampania promująca czytelnictwo w brajlu

Szansa - Jesteśmy Razem

„Widzę dotykiem” – kampania promująca czytelnictwo w brajlu

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Ile tomów zajmuje Sienkiewicz w wersji brajlowskiej? Czy można odczytywać brajla za pomocą komputera? Czy Fundacja Szansa dla Niewidomych promuje czytelnictwo w brajlu? Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego, który powstał w ramach projektu „Widzę dotykiem – kampania promująca czytelnictwo w brajlu”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Link do filmu

Fundacja Szansa dla Niewidomych poprzez realizację projektu promuje specyficzny sposób czytania i pisania – za pomocą alfabetu brajla. Tytuł projektu odnosi się do zmysłu dotyku – jest on niezbędny do odczytania tekstu w zapisie brajlowskim.

Jednocześnie Fundacja zwraca uwagę na równy dostęp do kultury czytelniczej dla osób z dysfunkcją wzroku, organizując spotkania wydawnicze w postaci rozmów z autorami, prelekcji, prezentacji publikacji oraz praktycznych warsztatów pisania i czytania w brajlu. Spotkania te są okazją do dialogu na temat użyteczności brajla wśród osób niepełnosprawnych, jego historii i przyszłości. Poza tym uczestnicząc w warsztatach można przekonać się na własnych opuszkach palców czym jest brajl i jak się nim posługiwać. W ten sposób Fundacja przekazuje jak najszerszemu gronu odbiorców wagę problemu, jakim jest wtórny analfabetyzm osób niewidomych i niedowidzących. W spotkaniach uczestniczą jednak nie tylko oni. Projekt dociera do osób widzących, dla których jest on szansą na poznanie i zrozumienie idei czytelnictwa w brajlu.

WROCŁAW

Uczestnicy spotkania autorskiego z Panem Januszem Mirowskim w ramach projektu „Widzę dotykiem – kampania promująca czytelnictwo w brajlu” we Wrocławiu mieli okazję poznać tajniki pisania o audiodeskrypcji. Oprócz tego zaprezentowaliśmy publikacje brajlowskie wydane przez Fundację – wzbudziły one niemałe zainteresowanie. Po południu na Placu Solnym odbyły się otwarte warsztaty brajlowskie, w czasie których uczestnicy „dotknęli” alfabetu brajla i zadali mnóstwo pytań. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środków własnych Fundacji.

Publikacje brajlowskie.
Maszyna brajlowska.
Otarta książka z alfabetem brajla. Ktoś dotyka punktu.
Przy stole Pan Janusz Mirowski i inny mężczyzna.

KIELCE

21.06.2018, w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach, odbyło się spotkanie autorskie z p. Markiem Kalbarczykiem, zorganizowane w ramach projektu „Widzę dotykiem – kampania promująca czytelnictwo w brajlu”, podczas którego Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z dorobkiem literackim autora. Prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych opowiadał m.in. o przewodnikach turystycznych i książkach kulinarnych, w których, poza niezwykle barwnymi opisami i anegdotkami, znaleźć można wypukłe ryciny opisywanych obiektów. Zwrócił również uwagę na szczególną rolę pisma braille’a w życiu osób niewidomych, podkreślając, iż czytanie i pisanie brajlem jest niezbędne, by osoba, dla której czytanie zwykłego druku jest niemożliwe, mogła w pełni korzystać z dobrodziejstw literatury i kultury. Czytelnicy wyszli ze spotkania zadowoleni i wyposażeni w nową, przydatną wiedzę, dzięki której niewątpliwie sięgną po książki pana Marka.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środków własnych Fundacji.

Jednocześnie zapraszamy 12 lipca do Instytutu Informatyki UMCS w Lublinie, w którym opowiemy o idei czytelnictwa w brajlu, a potem spotkamy się na Placu Litewskim na otwartych warsztatach z praktycznej nauki brajla.

Pan Marek Kalbarczyk stojący obok kobiety.
Miesięczniki HELP leżące na stoliku.
Otwarte książki brajlowskie.

POZNAŃ

W Poznaniu projekt „Widzę dotykiem – kampania promująca czytelnictwo w brajlu” odbył się 22 czerwca. Pan Marek Kalbarczyk, prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych, został „przepytany” między innymi z kwestii związanych z potrzebą nauki brajla przez osoby z dysfunkcjami wzroku, a także znajomości z Witoldem Kondrackim. Odpowiedział również na pytania publiczności. Warsztaty brajlowskie przyciągnęły zwłaszcza dzieci, dla których nowością było pisanie na maszynie brajlowskiej oraz rozpoznawanie zwierząt na rycinach wypukłych. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środków własnych Fundacji.

Dwóch niewidomych mężczyzn przy stole. Jednym z nich jest Pan Marek Kalbarczyk.
Ta sama sytuacja, tylko z innej perspektywy. Zdjęcie wykonane z tyłu sali. Widać zatem uczestników.
Dziecko przy maszynie brajlowskiej. Obok kobieta.

OLSZTYN

Olsztyńska odsłona projektu „Widzę dotykiem – kampania promująca czytelnictwo w brajlu” odbyła się 28 czerwca. Podczas spotkania autorskiego w Filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, Pan Marek Kalbarczyk, prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych, opowiadał o swoich początkach z pisaniem i najważniejszych publikacjach. Poruszona została również kwestia potrzeby nauki brajla przez osoby z dysfunkcją wzroku. Na koniec odpowiadał na pytania publiczności. Drugą częścią spotkania były warsztaty brajlowskie na olsztyńskiej starówce. Cieszyły się one zainteresowaniem także osób z zewnątrz, które nie miały nigdy do czynienia z pismem wypukłym jak i z tyflografikami. Warsztaty poprowadziła tyflopedagog z zaprzyjaźnionej szkoły – Pani Barbara Zenik. Opowiadała o historii brajla, przedstawiała alfabet, pokazywała jak pisać na maszynie i jak odczytywać pismo. Chętne osoby mogły spróbować swoich sił. Goście mogli zapoznać się z wieloma brajlowskimi publikacjami Fundacji m.in. „Dotyk solidarności”, „Epilogi przywracające nadzieję”, adaptacja brajlowska książki Piotra Witta „Przedpiekle sławy – rzecz o Chopinie”. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środków własnych Fundacji.

Maszyna brajlowska. Przed nią informacja o wydarzeniu i logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Stolik z publikacjami brajlowskimi i maszyną brajlowską.
Pan Marek Kalbarczyk. W tle baner Konferencji REHA oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

ZIELONA GÓRA

Mimo wakacji projekt „Widzę dotykiem – kampania promująca czytelnictwo w brajlu” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury trwa. 6 lipca spotkaliśmy się w Drzonkowie pod Zieloną Górą, gdzie gościliśmy Pana Marka Kalbarczyka, Prezesa Fundacji Szansa dla Niewidomych. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim najnowszych publikacji brajlowskich oraz przewodników po województwie lubuskim, które wbrew pozorom są czytelne dla osób z dysfunkcją wzroku. Natomiast pisanie na maszynie brajlowskiej czy też za pomocą tabliczki na specjalnym papierze było dla uczestników warsztatów ciekawym doświadczeniem. Zarówno osoby widzące jak i niepełnosprawne wzrokowo odkryły system brajlowski jako formę zapisu ważnych i interesujących dla nich treści.

Stolik z publikacjami brajlowskimi.
Otwarta jedna z publikacji brajlowskich. Ktoś kieruje palec w stronę książki.

LUBLIN

Projekt „Widzę dotykiem – kampania promująca czytelnictwo w brajlu” miał miejsce również w Lublinie. 13 lipca spotkaliśmy się z Panią Joanną Szafrańską z Fundacji Szansa dla Niewidomych. W ramach prelekcji przedstawiła historię brajla, publikacje brajlowskie na świecie, badania z obszaru nauki czytania w brajlu oraz publikacje wydane przez Fundację. Między innymi z publikacjami goście mogli zapoznać się uczestnicząc w warsztatach pisania w brajlu. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środków własnych Fundacji. Jednocześnie mamy przyjemność zaprosić na kolejne wydarzenie, tym razem w Opolu – 30 sierpnia w Bibliotece Miejskiej od godziny 12 oraz na Placu obok Ratusza od godziny 16.

Stoisko brajlowskie z publikacjami i maszyną.
Dwie kobiety pokazują brajla dziewczynie i chłopakowi.
Ta sama sytuacja, tylko w przybliżeniu.

KRAKÓW

10 sierpnia projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środków własnych Fundacji – „Widzę dotykiem – kampania promująca czytelnictwo w brajlu” zawitał w Krakowie. Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji na temat założeń projektu, powodów, z których jest on realizowany przez Fundację Szansa dla Niewidomych, korzyści płynących ze znajomości brajla. Pojawiła się też lista tytułów, które zostały wydane w tym sposobie zapisu. Podczas warsztatów można było skorzystać z okazji poznania go za pomocą własnych palców i stworzyć na przykład brajlowską wizytówkę. Oprócz tego odczytano fragmenty „Małego księcia”.

Mężczyzna trzyma przyrząd. Na przeciwko niego stoi kobieta.
Dłonie dotykające brajlowskie publikacje.
Palec dotyka maszyny brajlowskiej.

OPOLE

30 sierpnia opolski tyflopunkt Fundacji Szansa dla Niewidomych zorganizował spotkanie autorskie oraz warsztaty pisania i czytania w brajlu w ramach projektu „Widzę dotykiem – kampania promująca czytelnictwo w brajlu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środków własnych Fundacji. Pan Marek Kalbarczyk – Prezes Fundacji oraz autor publikacji wydawanych w brajlu opowiedział o znaczeniu i wartości brajla dla środowiska niewidomych. Wywiązała się również dyskusja, która pozwoliła wymienić opinie i doświadczenia dotyczące czytelnictwa w brajlu kiedyś i obecnie oraz oczekiwań na przyszłość. Towarzyszyła temu prezentacja publikacji brajlowskich. W ramach warsztatów przy Opolskim Ratuszu uczestnicy często po raz pierwszy zetknęli się z alfabetem Braille’a, jednak poprzez pomoc prowadzącego oraz sprzęt, z którego korzystają niewidomi mogli doświadczyć tej formy zapisu i przekonać się, jaką trudność sprawia jej odczytanie.

Pan Marek Kalbarczyk z mikrofonem.
Stoisko z publikacjami brajlowskimi.
Miesięczniki HELP wydane w brajlu.

RZESZÓW

4 września do Rzeszowa zawitał projekt „Widzę dotykiem – kampania promująca czytelnictwo w brajlu” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środków własnych Fundacji. W ramach projektu na auli Uniwersytetu Rzeszowskiego uczestnicy spotkania wzięli udział w prelekcji wygłoszonej przez pana Adama Kalbarczyka, który w imieniu prezesa Fundacji Szansa dla Niewidomych opowiedział o publikacjach tworzonych przez naszą Fundację z myślą o niewidomych, słabowidzących, ich bliskich a także nauczycielach. Podczas spotkania swoją obecnością zaszczyciła nas również Pani Barbara Chmura – Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, która opowiedziała jak 5 rzeszowskich filii dostosowało się do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących.

Po wysłuchaniu ciekawych prelekcji uczestnicy wzięli udział w warsztatach brajlowskich na których mieli możliwość poznać alfabet brajla, a także nauczyć się pisać na maszynach brajlowskich.

Aula. Przy pulpicie Pan Adam Kalbarczyk.
Piknik. 6 osób wokół stołu i kobieta pokazująca maszynę brajlowską.
Publikacje brajlowskie.

KATOWICE

W dniu 6 września 2018 r. w Katowicach odbyło się spotkanie wydawnicze w ramach projektu „Widzę dotykiem – kampania promująca czytelnictwo w brajlu”, które miało miejsce w Centrum Konferencyjnym przy ul. Moniuszki 7.

Podczas tego wydarzenia promowano przede wszystkim pismo Braille’a oraz skupiono się na najciekawszych publikacjach wydanych przez Fundację Szansa dla Niewidomych.

Goście, którzy przybyli na owo spotkanie aktywnie brali udział w dyskusji zadając prowadzącemu sporo pytań. Gdzie dzięki temu spotkanie przebiegło w bardzo miłej i ciekawej atmosferze.

Po oficjalnej części tego wydarzenia przeniesiono się na Katowicki rynek gdzie odbyły się warsztaty. Było można osobiście zapoznać się z techniką pisania w brajlu oraz spróbować własnych sił pisząc na specjalnie do tego przeznaczonej maszynie. Odwiedzający, którzy przybyli na stoisko z ciekawością przeglądali publikacje oraz chętnie brali udział w nauce pisma punktowego. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środków własnych Fundacji.

Piknik. Trzech mężczyzn przy stoisku brajlowskim.
Uczestnicy zgromadzeni w sali. Przed nimi stoi kobieta z mikrofonem. W tle nazwa wydarzenia wyświetlona na projektorze.
Maszyna brajlowska

SZCZECIN

W pierwszy piątek września (7.09 br.) w Szczecinie zrealizowany został projekt „Widzę dotykiem – kampania promująca czytelnictwo w brajlu”. Podczas części konferencyjnej w Bibliotece Międzywydziałowej Uniwersytetu Szczecińskiego swoje wystąpienie zaprezentowała pani Monika Jurczyk, tyflopedagog, na co dzień pracująca m.in. z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. Pani Monika od kilku lat współpracuje z naszą Fundacją, aktywnie włącza się w jej działania i angażuje w nie również młodzież licealną.

W spotkaniu wzięły przede wszystkim osoby ze środowiska, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji, znający już działania naszej Fundacji.

Drugą częścią wydarzenia były warsztaty brajla przeprowadzone podczas pikniku na Jasnych Błoniach w godzinach popołudniowych. Warsztaty zorganizowała niewidoma absolwentka Liceum z Oddziałami Integracyjnymi, Monika Kaźmierczak. W tej części wzięli udział zarówno uczestnicy spotkania, jak i osoby spoza oraz przechodnie, zaglądający z ciekawości na nasze stoisko. Warsztaty były krótką „lekcją brajla”, pozwalającą spróbować odczytać oraz samodzielnie napisać krótki tekst z wykorzystaniem tego alfabetu.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środków własnych Fundacji.

Publikacje brajlowskie
Kobieta z mikrofonem. W tle prezentacja dotycząca Louise Braille'a.
Dwie dziewczyny przy stoisku. Jedna niewidoma, druga pisze na maszynie brajlowskiej. Obok nich kobieta stojąca bokiem.

ŁÓDŹ

14 września w Łodzi odbyła się kolejna odsłona projektu „Widzę dotykiem – kampania promująca czytelnictwo w brajlu”. Najpierw uczestniczyliśmy w spotkaniu z autorem publikacji brajlowskich Panem Markiem Kalbarczykiem. Następnie przenieśliśmy się na piknik integracyjny, gdzie odbyły się warsztaty brajlowskie. Uczestnicy rozpoznawali litery alfabetu brajla, a bardziej zaawansowani mogli spróbować rozpoznać słowa. Odbył się także odczyt fragmentu książki. Odwiedziły nas dzieci i dorośli z dysfunkcją wzroku, ale także osoby pełnosprawne. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele urzędów i instytucji, m.in. Rzecznik Osób Niepełnosprawnych – Katarzyna Tręda-Pisera oraz dyrektor łódzkiego oddziału PFRON – Władysław Skwarka. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środków własnych Fundacji.

Stolik z publikacjami brajlowskimi.
Pan Marek Kalbarczyk z mikrofonem.

TORUŃ

18 września w Toruniu odbyła się kolejna odsłona projektu „Widzę dotykiem – kampania promująca czytelnictwo w brajlu”. Uczestniczyliśmy w spotkaniu z autorem publikacji brajlowskich Panem Markiem Kalbarczykiem – Prezesem Fundacji Szansa dla Niewidomych. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele jednostek terytorialnych, instytucji i fundacji działających na terenie województwa, m.in. Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego ds osób niepełnosprawnych – Maria Dreszer, dr Hanna Rudomska z SOSW dla dzieci i młodzieży słabowidzącej i niewidomej im. l. Braille’a, Dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta Aleksandra Iżycka i pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych – Radosław Ciechański. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środków własnych Fundacji.

Pan Marek Kalbarczyk stoi z mikrofonem. Obok niego siedzą dwie kobiety.
Ta sama scena z innej perspektywy.

Accessibility Toolbar