„Wiedzieć więcej – historia i kultura dostępne dla wszystkich”

Szansa - Jesteśmy Razem

Fundacja Szansa dla Niewidomych realizuje projekt pn. „Wiedzieć więcej – historia i kultura dostępne dla wszystkich”.

Realizujemy to wielowątkowe zadanie działając na rzecz jak najszerszego włączenia osób
z niepełnosprawnością, zwłaszcza niewidomych i słabowidzących w sferę kultury społeczności lokalnych i całego kraju, a także promując wiedzę, historię i dziedzictwo naszego zróżnicowanego społeczeństwa. W ramach zadania organizowane są seminaria dla ok. 500 gości stacjonarnie i ponad 3150 beneficjentów online, uzupełnione wizytami w 16 elitarnych instytucjach kultury. Podczas spotkań dokonujemy merytorycznej oceny przystosowania placówek do zwiedzania przez osoby
z niepełnosprawnością wzroku oraz opracowujemy strategie dostosowania oferty kulturalnej konkretnych instytucji. Produktem końcowym projektu będzie album „Polskie muzea i zabytki
w wypukłych rycinach” oraz wykonanie i zaopatrzenie instytucji kultury w środki niezbędne do zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzroku: albumów z wypukłymi rycinami i przewodników udostępnionych w wersji brajlowskiej.

Harmonogram spotkań, transmitowanych online:

BiałystokGaleria Arsenał w Bydgoszczy13.12.2022
BydgoszczMuzeum Kanału Bydgoskiego16.11.2022
GdańskMuzeum Miasta w Gdyni19.12.2022
KatowiceMuzeum Zamkowe w Pszczynie/Muzeum Chleba w Tarnowskich Górach13.12.2022
KielceCentrum Tradycji,  Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach02.12.2022
KrakówMuzeum Nardowe w Krakowie09.12.2022
LublinMuzeum Narodowe w Lublinie16.12.2022
ŁódźMuzeum Miasta Łodzi Pałac Poznańskich25.11.2022
OlsztynMuzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku22.11.2022
OpoleMuzeum Wsi Opolskiej w Opolu23.06.2022
PoznańMuzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 195629.11.2022
RzeszówMuzeum Etnograficzne w Rzeszowie06.12.2022
SzczecinMuzeum Historri Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim.14.11.2022
WarszawaMuzeum Sztuki Nowoczesnej22.11.2022
WrocławMuzeum Miejskie Wrocławia15.12.2022
Zielona GóraMuzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli18.11.2022

Skrót relacji dotychczasowych spotkań w tyflopunktach znajdziecie Państwo poniżej:

Beneficjenci opolskiego tyflopunktu Fundacji Szansa dla Niewidomych w ramach realizacji niniejszego zadania spotkali się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Pierwsza, rozbudowana część spotkania to wystąpienia , prezentacje oraz dyskusja na temat dostępności kultury w oparciu właśnie o opolski skansen. Następnie uczestnicy wydarzenia wyszli na teren omawianego obiektu i w plenerze zwiedzając kolejne obiekty i eksponaty opiniowali ich dostępność dla gości ze specjalnymi potrzebami. Skansen w Opolu od lat kładzie ogromny nacisk na kwestie szeroko rozumianej dostępności i w tym temacie wiele już tutaj zrealizowano projektów, szkoleń i konkretnych działań dostosowujących obiekt m. in. osób z niepełnosprawnościami. Nadal jednak można poprawić stopień dostępności ww. muzeum a spotkanie projektowe z pewnością bardzo pomoże i podsunie kolejne rozwiązania.

Beneficjenci zachodniopomorskiego oddziału Fundacji Szansa dla Niewidomych w ramach zadania odwiedzili Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieni Pomorskim. Spotkanie było podzielone na dwa panele tj. oprowadzenie po muzeum w towarzystwie przewodnika oraz rozmowa na teams
w siedzibie Fundacji i dyskusja na temat dostępności budynku i eksponatów muzealnych. (zrelacjonowana na kanale oficjalnym Fundacji). Podczas pierwszego z nich dzięki uprzejmości zarządcy muzeum mogliśmy wziąć udział w eksperymentach fizycznych i poczuć się jak przepływa prąd na własnej skórze. Drugą częścią była prelekcja i omówienie doświadczeń podczas zwiedzania.

Beneficjenci bydgoskiego tyflopunktu Fundacji Szansa dla Niewidomych mieli okazję zwiedzić Muzeum Kanału Bydgoskiego, a także wysłuchać prelekcji wygłoszonej przez Kustosza Tomasza Izajasza. Pan Tomasz w bardzo ciekawy i plastyczny sposób opowiadał o ewolucji kanału. Dzięki makietom 3D niewidomi i niedowidzący uczestnicy zwiedzania mogli zapoznać się z budową i kształtem prezentowanych form. Ponadto zaprezentowano wiele modeli jednostek pływających niegdyś po bydgoskich wodach. Eksponaty przedstawiały pracę oraz życie codzienne toczące się nad Brdą. Nie zabrakło historii z życia Fryderyka Wielkiego, który przyczynił się do budowy Kanału Bydgoskiego. Dodatkowo dzięki uprzejmości Muzeum, beneficjenci mieli okazję zobaczyć, a niektórzy nawet przymierzyć, stroje i broń szlachecką z XVII wieku.

W Olsztynie spotkanie odbyło się w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku i podzielone było na zwiedzanie i część prelekcyjną. Mieliśmy okazje zwiedzić wystawę czasową „Dotknij kultury ludowej”, która była w pełni dostępna dla uczestników spotkania. W części prelekcyjnej pracownicy muzeum opowiedzieli o projektach i dostosowaniach.

W stolicy wystawa i seminarium odbyły się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej– Muzeum nad Wisłą
Wystawa o tematyce miejskiej poruszała zagadnienia związane z urbanistyką, historią i przyszłością Warszawy.

Tyflopunkt w Łodzi realizował seminarium pn. „Łódź. Historia zapisana w murach”, spotkanie prowadziły edukatorki z Muzeum Miasta Łodzi. Po spotkaniu zostaliśmy zaproszeni na oprowadzania po wystawie czasowej prezentowanej w ramach Fotofestiwalu 2022: „Jedyne. Nieopowiedziane historie polskich fotografek”. Wystawa jest przekrojowym spojrzeniem na polską fotografię od lat 70-tych do połowy lat 90-tych XX wieku. Znajdują się na niej zarówno zdjęcia wydarzeń politycznych i sportowych, portrety, jak i fotografie ukazujące życie codzienne. Zwiedzający mogli dodatkowo zobaczyć, dotknąć aparatów fotograficznych i dowiedzieć się o sposobie ich użytkowania. Zarówno sprzęty, publikacje, stykówki jak i inne pamiątki dostarczone zostały przez same bohaterki wystawy.

W Poznaniu spotkanie odbyło się 29 listopada, a miejscem realizacji było Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956. Główną osią historyczną były wydarzenia Poznańskiego Czerwca. Kinga Przyborowska, kierownik kustosz Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956, odział WMN opowiedziała o upamiętnieniu Poznańskiego Czerwca 1956 roku oraz o Muzeum, do którego następnie udała się grupa. Seminarium kończyła dyskusja o dostępności instytucji kultury, którą moderowała Beata Jerzakowska. Uczestnicy podzielili się swoimi uwagami i sugestiami, poradzili w jaki sposób działać, by przestrzeń muzealną dostosowywać do ich potrzeb. Późniejszemu zwiedzaniu sprzyjały udogodnienia wdrożone dzięki ubiegłorocznemu dofinansowaniu z programu Kultura Dostępna, takie jak audiodeskrypcje, napisy w brajlu, tyflografiki, pola uwagi.

Grudniowe spotkania rozpoczęliśmy transmisją seminarium z Kielc, gdzie dwadzieścia osób niewidomych i słabowidzących z Województwa Świętokrzyskiego wzięło udział w warsztatach z zakresu kultury ludowej, które zostały zorganizowane przez pracowników Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach. Uczestnicy podczas warsztatów mieli okazję zapoznać się ze staropolskimi zwyczajami. Mogli dotknąć różnych przedmiotów, powąchać intensywnie pachnące zioła. Po warsztatach odbyło się zwiedzanie Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej, gdzie uczestnicy zwiedzili staropolskie chaty: garncarza, zielarki, kowala.

Projekt nadal trwa, zachęcamy zatem do śledzenia naszej strony na fb i subskrybowania profilu na youtube, gdzie znajdziecie Państwo relacje z tych wydarzeń.

Zadanie nr 201323/21 dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Narodowego Centrum Kultury.  

Accessibility Toolbar