„Wszyscy czytamy!” – Województwo Pomorskie

Szansa - Jesteśmy Razem

Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprasza wszystkich Pomorzan do udziału w projekcie „Wszyscy czytamy!”. Celem projektu jest promocja czytelnictwa wśród osób z dysfunkcjami wzroku, w tym osób starszych, przekazanie wartościowych i dostępnych dla niewidomych i słabowidzących publikacji, również w druku brajlowskim.

W ramach projektu:

  • konkurs literacki „Czytam, więc wiem”
  • spotkania integracyjno-czytelnicze w bibliotekach w ramach Klubu Książki Brajlowskiej”
  • spotkanie autorskie z Markiem Kalbarczykiem
  • szkolenia czytelnicze podnoszące kompetencje osób z dysfunkcją wzroku
  • indywidualne konsultacje z Tyflospecjalistą
  • książki o różnorodnej tematyce (dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych)
  • wyjątkowa książka o świecie niewidomych pt. „Obrazy widziane trzecim okiem”

Zapraszamy osoby z dysfunkcją wzroku i ich bliskich w każdym wieku, mieszkańców całego Pomorza.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Fundacja Szansa dla Niewidomych

tel. kom.: 728 357 699

info@szansadlaniewidomych.org

W ramach projektu „Wszyscy czytamy!” realizujemy zadanie związane z kampanią informacyjną dotyczącą niepełnosprawności wzroku i promocją czytelnictwa, które jest doskonałą formą rehabilitacji osób słabowidzących i niewidomych oraz aktywnością łączącą wszystkich bez względu na współistniejącą niepełnosprawność. Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na czytelnictwo w brajlu. Zapewniamy odpowiednie publikacje dla beneficjentów zadania, organizujemy cykl spotkań integracyjno-czytelniczych w ramach Klubu Książki Brajlowskiej”, naukę brajla dla zainteresowanych oraz szkolenia dotyczące wsparcia czytelnictwa osób niewidomych z wykorzystaniem niezbędnych pomocy.

Czytelnictwo to sposób na zdobywanie informacji przez osoby z niepełnosprawnością wzroku, rozwijanie zainteresowań i wiedzy. Jest ono szczególnie ważne dla osób niewidomych, gdyż zapobiega wtórnemu analfabetyzmowi.

Jednym z elementów zadania jest konkurs literacki „Czytam, więc wiem”.

Kampania informacyjna opiera się na kampanii społecznej, której celem jest zwrócenie uwagi na osoby niewidome oraz ich ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wzroku. Ważnym jej elementem jest udostępnienie publikacji o świecie niewidomych pt. „Obrazy widziane trzecim okiem” dla mieszkańców woj. pomorskiego.

Spotkanie autorskie z niewidomym pisarzem to doskonała okazja, dzięki której każdy ma szansę bliżej poznać świat dotyku i dźwięku, w którym żyją osoby niewidome.

Zadania przewidziane w projekcie mają wymiar integracyjny, podkreślają włączający charakter czytelnictwa, a Klub Książki Brajlowskiej jest inicjatywą integrującą pełnosprawnych i niewidomych.

Pragniemy budować świat otwarty dla niewidomych, przeciwdziałać marginalizacji i wykluczeniu, promować społeczną empatię.

Zadanie pn. „Wszyscy czytamy!” jest współfinansowane ze środków PFRON pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego.

Accessibility Toolbar