XII edycja REHA FOR THE BLIND IN POLAND (2014)

Szansa - Jesteśmy Razem


WIELKIE SPOTKANIE NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH
XII EDYCJA REHA FOR THE BLIND IN POLAND4 – 5 GRUDNIA 2014 r.WARSZAWA, PKiNŚWIAT DOTYKU I DŹWIĘKU

Pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej
Patronat objęli również: 
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Jarosław DudaMarszałek Województwa Mazowieckiego – Adam StruzikPrezydent Miasta Stołeczenego Warszawy – Hanna Gronkiewicz – Waltz

Zaproszenie
W imieniu Fundacji Szansa dla Niewidomych, Towarzystwa Opieki nad Ociemniałym w Laskach, Polskiego Związku Niewidomych, grona współpracowników i ponad sześciuset partnerów Fundacji mamy zaszczyt zaprosić do udziału w XII edycji REHA FOR THE BLIND IN POLAND, która odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie pod hasłem:

„25 lat polskich przemian. Wielki technologiczny skok niewidomych – od izolacji do integracji.”

REHA to od lat największe spotkanie środowiska osób niewidomych, słabowidzących oraz ich bliskich. To niepowtarzalna okazja dla wszystkich, by poznać świat dotyku i dźwięku.

REHA to możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć, wynalazków, nowych metod rehabilitacyjnych, historii tej dziedziny itp. Zachęcamy do zgłoszania swoich wystąpień na adres: reha_in_poland@szansadlaniewidomych.org lub pod numerem telefonu: 22 827 16 18.

Zapraszamy do rejestracji w tym wydarzeniu poprzez formularz znajdujący się TUTAJ

PROGRAM SPOTKANIA

4 grudnia, dzień pierwszy:
10:00 – Manifestacja środowiska ph. „My nie widzimy nic, a Wy – czy widzicie nas?” (spotkanie przed Salą Kongresową PKiN)

Sala Skłodowskiej
11:00 – Otwarcie Konferencji – Marek Kalbarczyk, Prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych
11:05 – Wystąpienia gości specjalnych:           

  • Henryk Wujec (Doradca Prezydenta RP)
  • Teresa Hernik (Prezes Zarządu PFRON)
  • Jan Filip Libicki (Senator RP)
  • Władysław Gołąb (Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach)
  • dr Joanna Staręga–Piasek (Instytut Rozwoju Służb Społecznych)
  • prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska–Kwapisz (UKSW)
  • Małgorzata Pacholec (Dyrektor PZN)
  • Barbara Planta (Dyrektor SOSW w Krakowie)
  • Vaclav Polasek (Member of EBU, Czech Republic)

11:35 – IDOLE 25-lecia oraz IDOLE 2014 (w kategoriach: Środowisko, Media, Urząd, Edukacja, Firma/Instytucja)
Sesja merytoryczna (prowadzi Rafał Nowicki, SOSW w Owińskach) 
12:00 – 25 lat polskich przemian. Wielki technologiczny skok niewidomych – od izolacji do integracji – Marek Tankielun (Politechnika Wrocławska)
12:15 – Historia tyflorehabilitacji – od Ludwika Braille’a do dzisiaj – dr Jan Omieciński (Politechnika Łódzka)
12:30 – Osiągnięcia środowiska niewidomych i słabowidzących w ostatnich 25 latach – Mateusz Ciborowski
12:45 – Teraźniejszość i przyszłość środowiska – Andrzej Zaremba
13:00 – Świat według Braille’a – Paweł Wdówik, BON Uniwersytet Warszawski
13:15 – Rola zmysłów w życiu niewidomych – prof. dr hab. Marzenna Zaorska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
13:30 – Projekt gry planszowej dla niewidomych – Dominika Nguyen Van
13:35 – Prezentacja rozwiązań technologicznych dla niewidomych i słabowidzących: Optelec, Perkins, Kreator 3D, Shinano Kenshi
14:20 – Tenis stołowy dźwiękowy vs. ping-pong wg Marka Kalbarczyka – Leszek Szmaj (SOSW w Owińskach) i Adam Kalbarczyk (Fundacja Szansa dla Niewidomych)
18:00 – 19:00 – Łączy nas muzyka: Koncert Kwartetu Anthimos & Skowron United
Sala  Rudniewa A 
14:30 – 16:00 – Panel dyskusyjny I – Piotr Biegasiewicz, dr Józef Placha (UKSW oraz TONO Laski) Małgorzata Pacholec (Dyrektor PZN), Antonina Adamowicz-Hummel (APS) 25 lat polskich przemian. Wielki technologiczny skok niewidomych – od izolacji do integracji, a w tym:PRL i sytuacja niepełnosprawnych w ówczesnym systemie,Rok 1989 i zmiany w traktowaniu niepełnosprawnych,Historia środowiska – organizacje, działalność gospodarcza, wykształcenie, medycyna, rehabilitacja w kontekście 25 lat przemian,Sytuacja niewidomych w kraju i za granicą w ujęciu historycznym: czy zmniejszamy dystans? 
16:00 – 18:00 Pokaz filmu z audiodeskrypcją pt: „Nietykalni” 
Sala Rudniewa B
14:30 – 16:00 – Panel dyskusyjny II –  Monika Cieniewska (Dział Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS)
Dostępność kultury i publikowanych utworów 
16:00 – 17:30 – Turniej Kulturalny Erudyta 
Sala Rudniewa C
14:30 – 16:00 – Warsztaty pisarskie
16:00 – 18:00 – Turnieje gier planszowych: Reversi, Chińczyk, Warcaby i gra Nguyen VanSala Starzyńskiego
14:30 – 18:00 – Międzynarodowa wystawa tyflorehabilitacyjna – urządzenia, oprogramowanie, książki wydane z myślą o inwalidach wzroku; prezentacja działalności instytucji i organizacji pozarządowychNa wystawie również: Nasze MuzeumWizaż nie tylko dla pańWystawa malarska Urszuli Rychlińskiej.
Sala Kruczkowskiego
14:30 – 17:00– Gabinet Dotyku i Dźwięku– Turniej strzelectwa bezwzrokowego– Turniej tenisa stołowego dźwiękowego i ping – ponga dla niewidomych– Konkurs tyflograficzny: Mapa marzeń– Turniej rowerowy
14:30
 – Catering 

5 grudnia, dzień drugi:
Sala Rudniewa A
10:00 – 11.30 Panel dyskusyjny III – Marek Kalbarczyk, Jacek Kwapisz, Igor Busłowicz, Jan Gawlik
Historia rehabilitacji niewidomych – od Ludwika Braille’a do dzisiaj, a w tym:
Jak żyli niewidomi do II wojny światowej,
Sytuacja niewidomych przed dobą komputerów, 
Znaczenie IT w tyflorehabilitacji – na Zachodzie i u nas,
Sprzęt tyflorehabilitacyjny.
11.30 – 13:00 Panel dyskusyjny IV – Magdalena Chmielewska, Elena Świątkowska, Barbara Planta (SOSW w Krakowie), Hanna Pracharczyk (Stowarzyszenie na  Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących), Roman Uhlig (PFRON), Vaclav Polasek (Member of EBU)
Osiągnięcia niewidomych i słabowidzących w ostatnich 25 latach, a w tym:
Wkład Fundacji Szansa dla Niewidomych,
Szkoły specjalne i integracyjne w Polsce, 
Najlepsze polskie uczelnie dla niewidomych,
Rola organizacji społecznych dla niewidomych,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zasługi i niedostatki,
Świat otwarty dla niewidomych – współpraca zagraniczna
13:00 – 14:00 Panel dyskusyjny V – Marta Węglarczyk
Idole Fundacji Szansa dla Niewidomych: Jacek Kwapisz, Igor Busłowicz, Henryk Wereda, Grzegorz Kozłowski oraz Grzegorz Złotowicz.
14:00 – 14:40 – Poezja śpiewana – koncert Katarzyny Nowak
14:45 – 17:00 – Pokaz filmu z audiodeskrypcją pt: „ LEGO: Przygoda” 
Sala  Rudniewa B
10:00 – 11:30 Panel dyskusyjny VI – Ilona Nawankiewicz, Renata Pawlak, Katarzyna Wiśniewska, (Fundacja Eudajmonia), Bernadetta Wahał, Paulina Dzwonkowska, Hubert Grzegorczyk
Dostępność przestrzeni wspólnej dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, a w tym: Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych,
Muzeum Śląska Opolskiego dostępne dla niewidomych i niedowidzących,
Działania Muzeum Miasta Łodzi na rzecz osób niepełnosprawnych,
Gdański Dwór Artusa – także dla osób z dysfunkcją wzroku.
11:30 – 13:00 Panel dyskusyjny VII – Joanna Szafrańska, prof. dr hab.  Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Małgorzata Książek (TPG), Justyna Rogowska, dr Anna Bieganowska (UMCS)
Edukacja osób z niepełnosprawnością na miarę XXI w., a w tym:
Historia edukacji osób z niepełnosprawnością,
Kształcenie dzieci niewidomych i słabowidzących,
Wczesna interwencja w rozwoju dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną,
Edukacja dzieci głuchoniewidomych,
Udział nowoczesnych technologii w kształceniu dzieci i młodzieży,
Społeczny kontekst nowoczesnej edukacji dzieci z niepełnosprawnością.
13:00 – 14:00 Panel dyskusyjny VIII – Krzysztof Galas, Katarzyna Bury (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), Elżbieta Plucińska, Marta Walewska
Rola zmysłów w życiu niewidomych, a w tym:
Muzeum naprawdę dla wszystkich – Fabryka Emalia Oskara Schindlera, 
Dotknij odległych światów – działania wolontariuszu UTW przy Olsztyńskim Planetarium, 
Wilanów na wyciągnięcie ręki. 
14:30 – 17:00 – Turniej Kulturalny Erudyta
14:30 – 17:00 – Turnieje gier planszowych: Reversi, Chińczyk, Warcaby, gra Nguyen Van
Sala Rudniewa C
10:00 – 13:00 Panel dyskusyjny IX (czas dla sponsorów)
Urządzenia elektroniczne typu Beacon w nawigacji dla niewidomych –  Wojciech Caban i Tomasz Koźmiński (Kontakt.io)
Najstarsza, najtrudniejsza i  najwspanialsza gra świata – GO – jest już wśród Nas – Andrzej Jakubowski
Wirtualne Contact Center – nowe stanowisko pracy dla niewidomych –  Jan Gawlik (Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi – Laski)
Niech Cię słuch prowadzi – wykorzystanie słuchu w orientacji przestrzennej – Henryk Wereda, (SOSW w Owińskach)
Smacznie , zdrowo i bezpiecznie z bluetoothem w AMC – Mirosław Graczyk (AMC Polska)
13:00 – 15:00 – Kącik czytelniczy dla dzieci
15:00 – 18:00 – Mapa marzeń – konkurs
Sala Kruczkowskiego
10:00 – 12:00 Panel dyskusyjny X – Andrzej Zaremba, Marek Tankielun, Stanisław Kotowski Henryk Rzepka, Paweł Wdówik (BON Uniwersytet Warszawski)
Teraźniejszość i przyszłość środowiska niewidomych i słabowidzących, a w tym: Nowoczesna edukacja, 
Zawody wykonywane przez niewidomych i niedowidzących,
Aktualne oprzyrządowania oraz zapowiedzi na przyszłość,
Niepełnosprawność wczoraj i dziś – zmiany w percepcji zjawiska.
12:00 – 14:00 Panel dyskusyjny XI – Janusz MirowskiWynalazki wszech czasów w dziedzinie rehabilitacji niewidomych14:00 – 17:00 – Gabinet Dotyku i Dźwięku– Turniej strzelectwa bezwzrokowego– Turniej tenisa stołowego dźwiękowego i ping – ponga dla niewidomych– Turniej rowerowy
 Sala Starzyńskiego
10:00 – 18:00 – Międzynarodowa wystawa tyflorehabilitacyjna – urządzenia, oprogramowanie, książki wydane z myślą o inwalidach wzroku; prezentacja działalności instytucji i organizacji pozarządowych
Na wystawie również: Nasze MuzeumWizaż nie tylko dla pań.
14:00 – Catering 
Konkurs IDOL 2014

Zachęcamy do wzięcia aktywnego udziału w konkursie IDOL 2014 w następujących kategoriach:IDOL – PRODUKT DLA NIEWIDOMYCH 2014 (produkt zaprezentowany na wystawie REHA 2014, który nasi goście uznają za najwartościowszy),IDOL – PRODUKT DLA SŁABOWIDZĄCYCH 2014 (produkt zaprezentowany na wystawie REHA 2014, który zostanie uznany za najwartościowszy dla osób słabowidzących).
Zgłoszeń produktów na konkurs dokonują wystawcy uczestniczący w wystawie towarzyszącej Konferencji. Zgłoszenie należy przesłać przed Konferencją, do 20 listopada 2014 na adresidol@szansadlaniewidomych.org.

Każdy z wystawców automatycznie bierze udział w Konkursie na Firmę XII edycji REHA. Zwycięzca otrzymuje statuetkę IDOL – FIRMA 2014.

W trzech powyższych kategoriach Konkursu (Produkty i Firma), zwycięzcy wyłaniani są poprzez głosowanie wśród uczestników XII edycji Konferencji REHA (wypełnienie numerowanych kart do głosowania). Będą one rozdawane przy wejściu do sal wystawowych oraz na stanowisku Fundacji Szansa dla Niewidomych, przy którym będzie się znajdowała urna na głosy.
Cennik dla wystawców: Uczestnictwo w wystawie i konferencji (instytucje) – 40 € + 23% VAT Uczestnictwo w wystawie i konferencji (firmy) – 100 € + 23% VAT, 1 m2 powierzchni wystawowej (firmy) – 75 € + 23% VAT
Minimalna powierzchnia wystawiennicza: 4 m (software), 8 m2 (hardware) w innych przypadkach cena do negocjacji,

1 m2 powierzchni wystawowej w opcji LUX (firmy) – 100 € + 23% VAT
Zgłoszenie produktu do konkursu Idol w kategorii Produkt 2014 – 100 € + 23% VAT, Zamieszczenie w biuletynie konferencyjnym i pokonferencyjnym informacji o firmie i jej produktach (1 000 znaków) – 50 € + 23% VAT,Artykuł sponsorowany (4 000 znaków) – 150 € + 23% VAT,Prezentacja firmy w trakcie sesji merytorycznej (pierwszego dnia, 15 minut) – 50 € + 23% VAT,Panele dyskusyjne – prowadzenie własnego tematu na panelu – 100 € + 23% VAT,Panele dyskusyjne – patronowanie nad zaplanowanym panelem –  50 € + 23% VAT,
W ramach powierzchni wystawienniczej wystawca otrzymuje:
Udział w spotkaniach z gośćmi i mediami,Drobny poczęstunek w trakcie Konferencji (pierwszego i drugiego dnia wystawy),Umeblowanie stoiska (stoły, krzesła),Dostęp do sieci elektrycznej i Internetu,Udział w konkursie Idol w kategorii Firma 2014.
 Wystawcy mają możliwość prezentowania oferowanych przez siebie produktów, zarówno własnych, jak pochodzących od innych producentów. Nie mogą jednak reklamować firm (prezentować nazw i logotypów), które nie zgłosiły swojego udziału w wystawie i nie wniosły stosownych opłat.
Istnieją dwie formy płatności za udział w wystawie:
Fundacja wystawia fakturę, doliczając 23% podatku VAT lub przekazują Państwo naszej Fundacji darowiznę, wówczas podana cena netto jest ceną ostateczną.
 Płatności należy dokonać do 25 października 2014 r.

 Od kilkunastu lat nasze spotkanie jest największym wydarzeniem tego typu w Europie, a od kilku bodaj największym na świecie! Warszawa jest zatem nie tylko w centrum Polski i Europy, ale na początku grudnia jest też dla naszego środowiska centrum świata. Zapraszamy więc wszystkich gości z kraju oraz z zagranicy – ze Wschodu i Zachodu. Spotykamy się, by zamanifestować wolę organizowania świata otwartego dla niewidomych tak, by kwestia niewidzenia nie była problemem. Taką możliwość daje nowoczesna technologia rehabilitacyjna: medycyna, elektronika i informatyka. Jesteśmy dumni z tego, że osiągnęliśmy już tak wiele i chcemy podzielić się naszą wiedzą z innymi.
 REHA jest ogromnym przedsięwzięciem, w którym uczestniczą goście z całego świata. Gościliśmy już przedstawicieli takich krajów, jak: Japonia, Kazachstan, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Izrael, Arabia Saudyjska, Oman, Kenia, Tunezja, Egipt, Malta, Turcja, USA, Kanada, kraje Unii Europejskiej oraz wszystkich naszych sąsiadów.
 Spotkanie jest wydarzeniem medialnym. Spodziewamy się przedstawicieli stacji radiowych i telewizyjnych, gazet codziennych i wydawnictw specjalistycznych. W roku ubiegłym o Konferencji przeczytać można było w prasie ogólnopolskiej, na wielu portalach internetowych oraz usłyszeć w radiu.
 Konferencja będzie transmitowana przez Internet i obejmie zasięgiem nie tylko Polskę. Relacjonowane będą wygłaszane referaty, wystąpienia panelowe, wywiady z gośćmi i uczestnikami. Transmisja będzie realizowana w trzech językach: polskim, rosyjskim i angielskim.
Konferencyjne rekordy:
–        52 wystawców z całego świata,
–        2600 uczestników,
–        22 kraje reprezentowane podczas edycji Konferencji.

 Projekt współfinansowany ze środków PFRON.

Accessibility Toolbar