XIX edycja REHA FOR THE BLIND IN POLAND (2021)

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Kilka słów o historii REHA

Konferencję REHA zainicjowaliśmy w roku 1999, z okazji 10. rocznicy rozpoczęcia wdrażania w życie planu nowoczesnej rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących. Obecnie REHA jest wydarzeniem na skalę ogólnoświatową. Dzięki niej wybitni niewidomi stali się ambasadorami polskiego modelu rehabilitacji i aktywizacji społecznej.

REHA w liczbach – rekordy wszechczasów

 • 33 imprezy składające się  na spójną całość REHA,
 • Ponad 5000 uczestników,
 • 62 wystawców na wystawie organizowanej podczas centralnego spotkania
  w Warszawie,
 • Około 100 zatrudnionych pracowników obsługujących ten projekt,
 • Ponad 250 wolontariuszy z całego kraju,
 • 21 zagranicznych delegacji, które spotykają się z nami w trakcie narady zatytułowanej Spotkanie Wschód-Zachód,
 • 15 autokarów, będących do dyspozycji naszych beneficjentów podczas spotkania w Warszawie,
 • Niemal 900 uczestników, którzy mają możliwość bezpłatnego pobytu w warszawskich hotelach.

Poprzednie edycje REHA cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Mimo pandemii, w ubiegłorocznych wydarzeniach wzięło osobiście udział ponad tysiąc beneficjentów. Gościliśmy naukowców, polityków, artystów, lekarzy, działaczy społecznych, dla których sytuacja niewidomych i słabowidzących nie jest obojętna. Udało się nam zaprosić do udziału on-line setki internautów z różnych krajów. Obrady tłumaczyliśmy na wiele języków z angielskim, hebrajskim i arabskim na czele. Zadowoleni z efektów naszych starań, postanowiliśmy rozwijać tę inicjatywę.

O tegorocznym Spotkaniu

Będzie ono miało charakter wyjątkowy. Z jednej strony uwzględnimy fakt rosnącej popularności REHA, z drugiej 30. rocznicę powstania Fundacji. REHA 2021 to 16 konferencji merytorycznych i 16 spotkań integracyjnych w stolicach wszystkich województw. W dniach 10-13 września odbędzie się spotkanie centralne w Warszawie, podsumowujące spotkania regionalne.  Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji będzie „Dostępność na serio – autentyczne niwelowanie skutków niepełnosprawności w dążeniu do wyrównywania życiowych szans”. W związku z pandemią rozwiniemy transmisję internetową wielu elementów Konferencji. Zaplanowaliśmy tłumaczenie wystąpień na 12 języków obcych. Będziemy transmitowali wykłady, panele dyskusyjne, zawody sportowe i kulturalne, również wizyty w muzeach, obiektach zabytkowych i innych instytucjach użyteczności publicznej.

REHA 2021

W ramach tegorocznego projektu planujemy:

 1. 16 konferencji merytorycznych i 16 osobnych spotkań integracyjnych w stolicach wszystkich województw;
 2. Spotkanie i Konferencję centralną w Warszawie w dniach 10-13 września;
 3. Sesje Merytoryczne na temat najszerzej rozumianej dostępności oraz wymogów prawdziwej rehabilitacji i emancypacji niewidomych i słabowidzących;
 4. Koncerty z udziałem artystów niepełnosprawnych;
 5. 3-etapowy Konkurs IDOL: regionalny, krajowy i światowy; zaprezentujemy niewidomych i słabowidzących oraz ludzi pełnosprawnych, poświęcających swój czas i zdolności dla naszego środowiska, stanowiących wzór dla innych;
 6. Wykłady i panele dyskusyjne o charakterze popularno-naukowym w 6 blokach tematycznych (łącznie 36 paneli);
 7. Warsztaty rehabilitacyjne;
 8. Wystawy technologiczne oraz specjalną prezentację ph.: „Świat Dotyku i Dźwięku”;
 9. Odwiedziny w instytucjach kultury oraz innych miejscach użyteczności publicznej pod kątem ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzroku;
 10. Mszę Świętą w intencji niewidomych odprawioną w Bazylice Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie;
 11. Transmisję on-line tłumaczoną na 12 języków: angielski, hebrajski, arabski, rosyjski, niemiecki, litewski, gruziński, rumuński, francuski, hiszpański, włoski, bułgarski.

KONKURS IDOL

Zgłoszenia kandydatów odbywają się poprzez stronę: http://idol.szansadlaniewidomych.org/

Więcej informacji w regulaminie: