Zdrowo jemy. Zbędnym kilogramom dziękujemy!

Szansa - Jesteśmy Razem

Prawidłowy sposób żywienia oraz podejmowanie regularnej aktywności fizycznej to kluczowe elementy zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, takim jak otyłość, cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe. Dieta osób z nadmierną masą ciała jest mało urozmaicona i niepełnowartościowa. Osoby te cechują się niskim poziomem aktywności fizycznej, co wynika z czynników zewnętrznych i wewnętrznych (m.in. braku motywacji, obniżenie nastroju, nieświadomości konsekwencji prowadzenia siedzącego trybu życia).

Realizacja zadania wpłynęła pozytywnie na świadomość żywieniową, praktyczne umiejętności w zakresie planowania i przygotowywania wartościowych i urozmaiconych posiłków oraz na rozwój aktywności fizycznej osób znajdujących się w grupie ryzyka wystąpienia chorób dietozależnych. Książki kulinarne, które przekazaliśmy w ramach projektu mają na celu wykształcenie umiejętności samodzielnego komponowania posiłków z uwzględnieniem właściwych wzorców żywieniowych, zaznajomienie uczestników ze zdrowymi produktami regionalnymi i sezonowymi, a także surowcami spożywczymi pochodzenia roślinnego o udowodnionych właściwościach prozdrowotnych.

Analiza publikacji stwarza również okazję do zapoznania się z przepisami i pomysłami na pełnowartościowe potrawy oraz szansą na praktyczne udoskonalenie umiejętności kulinarnych. Celem realizacji zadania było m.in. zbudowanie świadomości przez mieszkańców powiatu poznańskiego na temat choroby jaką jest otyłość, jej negatywnych skutków dla zdrowia i życia społeczeństwa oraz dostępnych metod profilaktyki i leczenia otyłości, a także promocja zasad zdrowego i aktywnego stylu życia, zdrowego odżywiania się i dbania o dobrą kondycję psychofizyczną.

Projekt dofinansowano ze środków Powiatu Poznańskiego

Accessibility Toolbar