ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO

Szansa - Jesteśmy Razem

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO

Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym.
Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu specjalistycznego w ramach realizowanego projektu pn. „Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic. Efektywna pomoc niewidomym i niedowidzącym – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych.”

Załączniki:

Projekt realizowany w ramach konkursu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „AKTYWNOŚĆ” – Konkurs 1/2019
Projekt „Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic. Efektywna pomoc niewidomym i niedowidzącym – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych.” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Accessibility Toolbar