ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYDRUK MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

Szansa - Jesteśmy Razem

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYDRUK MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

Prosimy o zapoznanie się zapytaniem ofertowym.

Przedmiotem zamówienia jest WYDRUK MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH w ramach realizowanego projektu pn. Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic. Efektywna pomoc niewidomym
i niedowidzącym – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych.”

Załączniki:

Projekt realizowany jest w ramach konkursu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „AKTYWNOŚĆ” – Konkurs 1/2019

Accessibility Toolbar