ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYDRUK MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

Szansa - Jesteśmy Razem

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYDRUK MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

Numer zamówienia: 2/05/DDS/2020 z dnia 08.05.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest WYDRUK MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH W BRAJLU w ramach realizowanego projektu pn. „Droga do samodzielności! Nowoczesna rehabilitacja osób z dysfunkcjami wzroku.”

Projekt realizowany jest w ramach konkursu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. Konkurs 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”

Załączniki:

Accessibility Toolbar