Nowy projekt

Szansa - Jesteśmy Razem

Nowy projekt

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków własnych Altixu, w 2020 r. zostaną zainicjowane następujące zadania:

Wydane zostaną książki w wersji brajlowskiej:

1. Bóg i nauka Moje dwie drogi do jednego celu. – książka Michała Hellera dostępna dla niewidomych.

2. „Czy fizyka jest nauką humanistyczną” – książka Michała Hellera dostępna dla niewidomych.

3. „Ono” książka Doroty Terakowskiej dostępna dla niewidomych i słabowidzących.

4. „Dzieje Polski” autorstwa Andrzeja Nowaka dostępna dla niewidomych i słabowidzących.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”.

Accessibility Toolbar