Nowy projekt

Szansa - Jesteśmy Razem

Nowy projekt

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków własnych Fundacji, w 2020 r. zostaną podjęte następujące inicjatywy:

Wydane zostaną następujące tytuły w wersji brajlowskiej:

1. „Czy Jezus jest Bogiem? Od judaizmu do chrześcijaństwa” autorstwa Pawła Lisickiego.

2. „Poezje i dramaty” Karola Wojtyły – dostępne dla niewidomych.

3. „1920. Prawdziwy cud nad Wisłą” – książka Jarosława Szarka dostępna dla niewidomych.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”.

Accessibility Toolbar