Nowe książki wydane w brajlu!

Szansa - Jesteśmy Razem

Nowe książki wydane w brajlu!

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków własnych Fundacji, w 2020 r. zostały podjęte następujące inicjatywy.

1. „Czy Jezus jest Bogiem? Od judaizmu do chrześcijaństwa” autorstwa Pawła Lisickiego.
Autor przedstawia historię religii, polemizuje z poglądami uczonych kwestionujących bóstwo Chrystusa. Poszukuje odpowiedzi na pytanie, kto nadał boskość Jezusowi i nazwał go jako pierwszy Bogiem. Przedstawia opinie świadków, którzy zaczęli widzieć w Jezusie kogoś więcej niż nauczyciela czy proroka. Odpowiedź na pytanie zadane w tytule książki dla chrześcijan jest niepodważalną oczywistością i pozwala ugruntować i umocnić wiarę.
Wydaliśmy 43 egzemplarze dziesięciotomowej książki w brajlu.

2. „Poezje i dramaty” Karola Wojtyły – dostępne dla niewidomych.
Świat poznał Karola Wojtyłę, jako wyjątkowego papieża, który z otwartym sercem podchodził do każdego człowieka. Nie każdy jednak wie, że był on również autorem wielu książek. Książka, którą wydamy jest zbiorem wielu utworów z dojrzałego okresu Jego twórczości. Porusza rozległe tematy, od tajemnicy miłości, poprzez wiarę, aż do tajemnicy śmierci.
Wydaliśmy 42 egzemplarze dziesięciotomowej książki w brajlu.

3. „1920. Prawdziwy cud nad Wisłą” – książka Jarosława Szarka dostępna dla niewidomych. Autor odpowiada w niej na frapujące pytania dotyczące dramatycznych wydarzeń lata 1920 roku, które poprzedzały bitwę warszawską. Historyk relacjonuje dramatyczne dni sowieckiej agresji, nie koncentrując się jednak głównie na działaniach militarnych, lecz na postawie polskiego społeczeństwa zmęczonego życiem w niewyobrażalnej biedzie, podejmującego trudną pracę na rzecz zjednoczenia dzielnic Polski, odbudowy oświaty oraz stworzenia jednolitej armii. W książce omawiany jest również problem osamotnienia naszej ojczyzny wskutek błędnej polityki zachodnich mocarstw. Dzięki czemu, w tak tragicznej sytuacji udało się ocalić niepodległość? Co zmotywowało Polaków do tak niezwykłej mobilizacji? Jaką rolę w ocaleniu Polski i świata przed bolszewikami odegrały Kościół i nagłe przebudzenie religijne Polaków?
Wydaliśmy 25 egzemplarzy czternastotomowej książki w brajlu.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”.

Logo Ministerstwa Kultury

Accessibility Toolbar