„ZIELONOGÓRSKIE (ZA)GŁĘBIE LITERACKIE – CZYTAMY, TWORZYMY, WYGRYWAMY”

Szansa - Jesteśmy Razem

„ZIELONOGÓRSKIE (ZA)GŁĘBIE LITERACKIE – CZYTAMY, TWORZYMY, WYGRYWAMY”

Fundacja „Szansa dla Niewidomych” Tyflopunkt w Zielonej Górze we współpracy z Urzędem Miasta Zielona Góra zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą: „ZIELONOGÓRSKIE (ZA)GŁĘBIE LITERACKIE – CZYTAMY, TWORZYMY, WYGRYWAMY”.

Pragniemy promować czytelnictwo wśród wszystkich mieszkańców Zielonej Góry, a także zachęcić ich do rozwijania umiejętności pisania tekstów autorskich. W szczególny sposób chcemy zaprosić do udziału osoby niewidome i słabowidzące.

Konkurs literacki polega na zrecenzowaniu, opisaniu swoich przemyśleń czy wniosków płynących z lektury przekazanych publikacji  lub własnej, ulubionej książki. Dopuszczalne są wszelkie formy literackie. Być może jakaś książka wywarła na Tobie tak wielkie wrażenie, że jej treści do dziś nosisz w sercu. Podziel się tym z innymi!

Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w konkursie proszeni są o przesłanie mailowo lub pocztą tradycyjną swoich prac do Tyflopunktu Fundacji Szansa dla Niewidomych. Kapituła konkursu po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami dokona ich oceny i wyłoni laureatów. Autorzy najlepszych prac nagrodzeni zostaną książkami (3 pierwsze miejsca oraz 5 wyróżnień). Prace laureatów opublikowane zostaną w ogólnopolskim miesięczniku HELP.

W ramach realizacji projektu planujemy przekazać publikacje książkowe wydane w czarnodruku, brajlu, druku transparentnym oraz audiobooki do wybranych szkół, domów pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, Koła Polskiego Związku Niewidomych oraz innych instytucji działających na obszarze miasta Zielona Góra. Część nakładu przekażemy do dyspozycji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. C.K. Norwida w Zielonej Górze.

Więcej informacji oraz przyjmowanie prac konkursowych:

Tyflopunkt Fundacji Szansa dla Niewidomych

ul. K. Lisowskiego 3 (Ip.),

65-072 Zielona Góra

tel. kom.: 662-138-900

tel.: 68-324-40-23

e-mail: zielonagora@szansadlaniewidomych.org

Książki rozdysponowane zostaną na przełomie maja i czerwca. Na prace konkursowe czekamy do 31.08 br.

Konkurs jest finansowany ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra i środków własnych Fundacji Szansa dla Niewidomych.

Accessibility Toolbar