„Niewidomy kolega? Mój dobry przyjaciel, a ja już wiem jak mu pomagać”

Szansa - Jesteśmy Razem

„Niewidomy kolega? Mój dobry przyjaciel, a ja już wiem jak mu pomagać”

Logo fundacji

Rekrutacja szkół z terenu województwa opolskiego do udziału w projekcie pod nazwą : Niewidomy kolega? Mój dobry przyjaciel, a ja już wiem jak mu pomagać. Zajęcia dla Opolskich szkół podstawowych (edycja IV ).

 Zadanie finansowane jest przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON.

Fundacja Szansa dla Niewidomych oddział w Opolu zaprasza szkoły podstawowe z terenu Opolszczyzny do udziału w projekcie kierowanym do uczniów klas I-III.

W czwartej edycji projektu weźmie udział 40 szkół z Opola i województwa opolskiego. Projekt realizowany będzie w dwóch formach- zajęcia realizowane w szkołach oraz online. 20 placówek, które jako pierwsze zgłoszą chęć zajęć stacjonarnych w szkołach będą miały pierwszeństwo do skorzystania z tej formy warsztatów. W pozostałych 20 szkołach zajęcia odbędą się zdalnie. Jeśli sytuacja epidemiczna będzie tego wymagać, wszystkie zajęcia będziemy zmuszeni przeprowadzić online. Zakwalifikowane do udziału w projekcie szkoły otrzymają przygotowany przez Fundację filmik szkoleniowy, który będą mogły wykorzystać w dowolnym dla nich czasie i formie. 20 szkół, do których uczęszczają uczniowie ze szczególnymi trudnościami w nauce (po uzasadnieniu takiej sytuacji) będą mogły otrzymać wyjątkowy pakiet oprogramowania ułatwiającego naukę.

Natomiast pozostałym 20 placówkom przekażemy publikacje  w druku transparentnym z wypukłymi rycinami.

Więcej informacji o projekcie oraz przyjmowanie zgłoszeń :

Fundacja Szansa dla Niewidomych

ul. Kołłątaja 10/16, 45-064 Opole.

tel. kom: 692 451 051

tel.: 77 441 76 62

mail :  opole@szansadlaniewidomych.org

Rekrutacja do projektu trwa do 30 września. 

Szkolenia odbędą się od października do końca listopada br. O udziale placówek w ww. projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Terminy realizacji zajęć ustalane będą wspólnie ze zgłoszonymi szkołami .

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

 logo: fundacja szansa dla niewidomych PFRON I Opole

Accessibility Toolbar