JUŻ W ŚRODĘ REHA W OPOLU

Szansa - Jesteśmy Razem

JUŻ W ŚRODĘ REHA W OPOLU

Kadr z REHA 2021, przemówienie ministra Pawła Wdówika.

6 października drugi przystanek w naszym objeździe w ramach REHA 2021. Będziemy w Opolu, a tam moc atrakcji.

Sponsorem Głównym wydarzenia jest PKN ORLEN

Program:

 • 11.00-11.10 Otwarcie konferencji i przywitanie gości- Rafał Poliwoda- Dyrektor NCPP, Klaudia Olejniczak- Fundacja Szansa dla Niewidomych.
 • 11.10-11.25 Inauguracja obchodów 30-lecia Fundacji Szansa dla Niewidomych (18 lat Fundacji na Opolszczyźnie). Nowa siedziba Opolskiego Tyflopunktu- Marek Kalbarczyk, Ilona Nawankiewicz Fundacja Szansa dla Niewidomych.
 • 11.25-11.40 Działania PFRON w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami- Łukasz Żmuda- Dyrektor Opolskiego oddziału PFRON.
 • 11.40- 11.50 Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami- Dorota Chróściel i Renata Sewruk- Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)- Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu.
 • 11.50-12.05 „Dostępność eksportowana za granicę, do krajów wyszehradzkich- jak tam mają niewidomi?”- Marek Kalbarczyk- Prezes Honorowy Fundacji Szansa dla Niewidomych.
 • 12.05-12.20 Świat otwarty dla niewidomych (niepełnosprawnych)- audyty, możliwości i dobre praktyki w zakresie dostępności przestrzeni i informacji dla osób z niepełnosprawnościami- Maciej Motyka- Ekspert ds. dostępności.
 • 12.20- 12.40 Rozstrzygnięcie konkursu IDOL- etap regionalny oraz wręczenie dyplomów opolskim zwycięzcom etapu krajowego.
 • 12.40-12.50 Prezentacja innowacyjnych, mówiących szachów dla niewidomych.12.50-13.00 Konkurs czytelniczy- lokalny, projekt Fundacji Szansa dla Niewidomych dofinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON.
 • 13.00-13.45 „Widzę dotykiem i słuchem”- kampania informacyjna dotycząca czytelnictwa niewidomych i niedowidzących.
 • 13.45-14.00 Występ artystyczny.
 • 14.00-14.30 Zakończenie konferencji i słodki poczęstunek.

Zapraszamy!

Wydarzenie współfinansowane przez PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Accessibility Toolbar