WROCŁAWSKA REHA W CZWARTEK I PIĄTEK 7-8 PAŹDZIERNIKA

Szansa - Jesteśmy Razem

WROCŁAWSKA REHA W CZWARTEK I PIĄTEK 7-8 PAŹDZIERNIKA

Kadr z REHA 2021, transmitowane przemówienie Marka Kalbarczyka

Na koniec tygodnia zawędrujemy na południowo-zachodnią rubież, do pięknego Wrocławia, gdzie odbędą się dolnośląskie wydarzenia w ramach REHA FOR THE BLIND IN POLAND.

Sponsorem Głównym wydarzenia jest PKN ORLEN

Sponsorami wrocławskiego Tyflopunktu są: Carrefour Futura Park, Carrefour Wrocław Magnolia, oraz Carrefour Borek

07.10.2021 r. godzina 11.00

Dolnośląska Szkoła WyższaUl. Strzegomska 55, Wrocław

 • 11.00 – 11.05 Otwarcie Konferencji
 • 11.05 – 11.25 Marek Kalbarczyk – Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Szansa dla Niewidomych
 • 11.25 – 11.30 Rektor dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSWDSW jako uczelnia przyjazna studentom z niepełnosprawnościami
 • 11.30 – 11.45 Ewa Biały Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia z Muzyką do Ludzi – Potęga muzyki
 • 11.45 – 12.00 Michał Piechel doradca Prezydenta ds. osób z niepełnosprawnościami – Wrocław bez Barier
 • 12.00 – 12.10 Magda Sudomirska Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych MOPS we Wrocławiu – Wsparcie osób z niepełnosprawnościami ze szczególnymi uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku
 • 12.10 – 12.20 Małgorzata Dynowska Pełnomocnik Zarządu ds. Integracji WPT – Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości miejscem biznesu bez barier
 • 12.20 – 12.30 dr Dariusz Rutkowski tyflopedagog, Kierownik SWFiS, Trener II Kl. Sportu osób Niepełnosprawnych – Dostępne trasy nordic walking jako przykład zastosowania projektowania uniwersalnego w przygotowaniu infrastruktury sportowej
 • 12.30 – 12.40 Agata Iżykowska-Uszczyk koordynator ds. dostępności Muzeum Narodowego we Wrocławiu – Nie taka straszna sztuka współczesna
 • 12.40 – 12.50 mgr Ewa Kolska Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych – Wspólna edukacja studentów pełnosprawnych i niepełnosprawnych na przykładzie KPSW w Jeleniej Górze
 • 12.50 – 13.00 Artur Aleksandrowicz ekspert Fundacji Szansa dla Niewidomych – Osoby po utracie wzroku – droga do emancypacji
 • 13.00 – 13.10 Andrey Tikhonov doktorant, działacz społeczny – Podmiotowość osoby niewidomej
 • 13.10 – 13.25 Michał Pernak Prezes Fundacji Wsparcia Polskiego Tańca – Taniec jako narzędzie rozwoju orientacji przestrzennej i wyrażania emocji
 • 13.25 – 13.35 Przerwa kawowa
 • 13.35 – 13.45 Idol – rozdanie dyplomów
 • 13.45 – 14.00 Prezentacja Mówiące Szachy dla Wszystkich
 • 14.00 – 14.30 Marek Kalbarczyk „Widzę dotykiem i słuchem” spotkanie autorskie

08.10.2021 r. godzina 14.00

PIKNIK INTEGRACYJNY

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Ul. Strzegomska 47, Wrocław

Wydarzenie współfinansowane przez PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapraszamy!

Accessibility Toolbar